ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า