ข้อใดไม่ตรงตามจุดประสงค์ในการพูดของคุณยาย

     คุณยาย      :       หลานรู้ไหมว่าคนโบราณเขามีคาถาท่องเวลาปลูกต้นไม้

     หลาน        :       เหรอคะคุณยาย คาถาเขามีว่าอย่างไรคะ

     คุณยาย      :       เวลากลบดินเขาจะท่องคาถาว่า

                             "พุทธัง ผลาผล นกเกาะเป็นบุญ คนกินเป็นทาน"

                              ธัมมัง ผลาผล นกเกาะเป็นบุญ คนกินเป็นทาน

                              สังฆัง ผลาผล นกเกาะเป็นบุญ คนกินเป็นทาน

     

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า