จากคำพูดต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูด

 

                                                             "คุณอย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า