ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารชนิดใด

     ขณะพวกเราเดินกลับมาตามเส้นทางสายเดิม มีเสียงฟ้าขู่คำรามแทรกเสียงน้ำตก อีกไม่นานสายฝนจะประพรมลงมา ร่องลำธารจะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำสายน้ำขนาดเล็กหลายร้อยสายหลอมรวมกันลงสู่แม่น้ำแควใหญ่ จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ราบ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า