ข้อใดไม่เป็นประโยค

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า