ข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวม

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า