ข้อความต่อไปนี้เมื่อเรียงลำดับความถูกต้องแล้วข้อใดเป็นลำดับที่ ๔

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า