ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

๑. เชื่อกันว่าเกิดจากชาวพื้นเมืองเดิมนำจากอเมริกากลางไปปลูกในส่วนอื่น

๒. รู้จักการคัดเลือกพันธุ์โดยอาศัยลักษณะและสีสันของเมล็ด

๓. การที่ข้าวโพดแพร่กระจายถิ่นเดิมไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก

๔. แล้วรอจนกว่าใบต้นโอ๊กจะผลิตออกมามีขนาดเท่าหูกระรอกเสียก่อนจึงปลูกข้าวโพด

๕. ชาวพื้นเมืองอินเดียนแดงจึงมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการการปลูกข้าวโพด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า