ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า