ข้อใดสนับสนุนการโต้แย้งในประเด็น "ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นหรือไม่"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า