ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ

     ๑) จีนน่าจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ / ๒) รัฐบาลจีนมีโครงการส่งมนุษย์อวกาศมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ / ๓) นับตั้งแต่นั้นมาโครงการอวกาศของจีนพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว / ๔) จากการส่งมนุษย์อวกาศได้สำเร็จเมื่อปี ๒๕๔๖ มาเป็นการเดินหรือท่องอวกาศในปี ๒๕๕๑ / ๕) ปี ๒๕๕๕ จีนประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อยานกับสถานีทดลองในอวกาศด้วยฝีมือมนุษย์เป็นครั้งแรก

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า