ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้

     การทดสอบปล่อยน้ำผ่านระบบคูคลองในกรุงเทพฯ ผ่านความเห็นชอบจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ หากการระบายน้ำเกินขีดความสามารถของคูคลองก็พร้อมจะหยุดทดสอบทันที ประชาชนก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแน่นอน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า