ข้อใดมีการใช้เหตุผล

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า