อุทกภัยในประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า