บุคคลในตำแหน่งใดไม่อยู่ในคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า