องค์การระหว่างประเทศใดมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงมากที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า