คุณค่าทางจริยธรรมของนิยาม 5 มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า