การกระทำข้อใดตรงตามกฏหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า