อุปกรณ์ใดใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า