คติการสร้างรูปเคารพแทนองค์พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์นิยมสร้างแบบใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า