พลเมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน ยกเว้นเรื่องใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามาาเร็ว ๆ นี้จ้า