หากพิจารณาการเมืองปกครองของไทยว่ามีลักษณะเป็น "วงจรอุบาทว์" ตามที่มีนักวิชาการให้ข้อสรุปไว้ สถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 จะอยู่ในช่วงใดของวงจร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า