การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไทยข้อใดตรงกับความเป็นจริง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า