ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า