การเพิ่มขึ้นในข้อใดจะทำให้ปริมาณเงินในประเทศขยายตัว

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า