หลังจากว่างงานมาหลายเดือน นายโชคเข้าทำงานกับบริษัทร่วมใจซึ่งเสนอเงินเดือน 18,000 บาท แทนการเข้าทำงานกับบริษัทแสงอรุณซึ่งเสนอเงินเดือน 16,000 บาทกรณีเช่นนี้ นายโชคมีต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือไม่ เพราะเหตุใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า