คอร์ส ปั้นหมอ Basic คอร์ส ปั้นหมอ Basic

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ชีวะสามัญสำหรับว่าที่หมอ
  • ความถนัดแพทย์พาร์ทไอคิว
  • ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรม
  • ความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง
  • ติวเนื้อหาพื้นฐานจำเป็นครบตามข้อสอบจริง
  • ตะลุยข้อสอบจริงชุดล่าสุด
  • เรียนได้ไม่อั้น 365 วัน

ปั้นหมอ Basic

ความสำเร็จของผู้เรียน

คอร์ส ปั้นหมอ Basic มีอะไรบ้าง ?

ชีวะสามัญ By Kru P'Noom

คอร์สเข้มข้นที่สรุปเนื้อหาชีวะทั้งหมด เพื่อพร้อมรับมือข้อสอบ สำหรับว่าทีนักศึกษาแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆ

ความถนัดแพทย์ By P’Kendo

ความถนัดแพทย์ครบ 3 พาร์ทในคอร์สเดียว พลาดไม่ได้ถ้าอยากเป็นหมอ