คอร์สถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
คอร์สถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ประกอบไปด้วยคลิปการ์ตูนให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น คลิปสอนแกรมมาร์จากครูดิว และคลิปเทคนิคการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาจากอาจารย์อดัม รวมกว่า 45 คลิป
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
คอร์สถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
คอร์สถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ประกอบไปด้วยคลิปการ์ตูนให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น คลิปสอนแกรมมาร์จากครูดิว และคลิปเทคนิคการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาจากอาจารย์อดัม รวมกว่า 45 คลิป
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล