ถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
รวบรวมโครงสร้างประโยคที่ใช้สำหรับการพูดกว่า 75 โครงสร้าง พร้อมเทคนิคแกรมมาร์จากครูดิว และเทคนิคการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาจากอาจารย์อดัม
รวมสูตรลัดโครงสร้างภาษาอังกฤษกว่า 75 โครงสร้าง พร้อมเสริมเทคนิคแกรมมาร์จากครูดิว และเทคนิคการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาจากอาจารย์อดัม เรียนจบพูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
KDOPD489
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
ถอดสูตร Conver พูดอังกฤษเก่งไว ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
รวบรวมโครงสร้างประโยคที่ใช้สำหรับการพูดกว่า 75 โครงสร้าง พร้อมเทคนิคแกรมมาร์จากครูดิว และเทคนิคการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาจากอาจารย์อดัม
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล