Chinese Hack เริ่มต้น 1

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเรียนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เน้นสาระ ความสนุก เข้าใจง่าย นำมาใช้ได้จริง

  • ครูสุ่ยหลินโอเพ่นดูเรียน

คอร์ส Chinese Hack เริ่มต้น 1

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเรียนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เน้นสาระ ความสนุก เข้าใจง่าย นำมาใช้ได้จริง

  • ครูสุ่ยหลินโอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
61 คลิป
โจทย์ 88 ข้อ
5 ชม. 6 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส Chinese Hack เริ่มต้น 1