ภาษาจีนระดับต้น 1

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ครอบคลุมเนื้อหาคำศัพท์ ตัวบท ไวยากรณ์ แบบฝึกหัด ตามบทเรียนในหนังสือ ภาษาจีนระดับต้น 1

  • ไจ่ไจ๋ โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส ภาษาจีนระดับต้น 1

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ครอบคลุมเนื้อหาคำศัพท์ ตัวบท ไวยากรณ์ แบบฝึกหัด ตามบทเรียนในหนังสือ ภาษาจีนระดับต้น 1

  • ไจ่ไจ๋ โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
139 คลิป
โจทย์ 195 ข้อ
12 ชม. 31 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส ภาษาจีนระดับต้น 1