Who we are ...


"We are the Education Creatives"

พวกเราเชื่อมาตลอดว่า "ชีวิตคือการเรียนรู้"  เราจะอยู่กับการเรียนรู้ตลอดไปได้ก็ต่อเมื่อมันไม่น่าเบื่อ  เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก  นั่นคือปณิธานของเรา

"We are the Specialists"

OpenDurian เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) ที่นำ Data Science ซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะของเรามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไทย โดยเฉพาะข้อมูลการสอบแอดมิชชั่น และข้อสอบวัดมาตรฐานขั้นสูง เช่น PAT1, SAT, Smart-I, CU-AAT เพื่อนำเสนอในรูปแบบบริการเตรียมสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง


Our Partnerships


Storm Breaker Disrupt University AWS EdStart PM PT

Our Advisors


Krating Poonpol

Managing Partner, 500 TukTuks

Dr. Jessada Denduangboripant

Professor and STEM Evangelist, F. of Science, CU

Attawut Wongpradit

Lecturer in Mathematics F. of Science, TU

Our TeamContact Us


Address

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 315/30, 315/31 โครงการพรีเมี่ยมเพลส ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Tel : 02-1471753, 02-1471754