บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด
OpenDurian Co., Ltd.


"We are the Education Creatives"

พวกเราเชื่อมาตลอดว่า "ชีวิตคือการเรียนรู้"  เราจะอยู่กับการเรียนรู้ตลอดไปได้ก็ต่อเมื่อมันไม่น่าเบื่อ  เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก  นั่นคือปณิธานของเรา

"We are the Specialists"

OpenDurian เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) ที่นำ Data Science ซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะของเรามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไทย โดยเฉพาะข้อมูลการสอบแอดมิชชั่น และข้อสอบวัดมาตรฐานขั้นสูง เช่น PAT1, SAT, Smart-I, CU-AAT เพื่อนำเสนอในรูปแบบบริการเตรียมสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

ติดต่อเรา

ติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

http://www.uppic.com/do.php?img=99067 http://www.uppic.com/do.php?img=99067 http://www.uppic.com/do.php?img=99067