durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
ตะลุยโจทย์ คณิตสามัญ 1 By พี่ต้น
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญคณิตฯ 1 ทำโจทย์จริง ใช้เทคนิคง่ายๆ บอกแนวข้อสอบออกบ่อย และเยอะ สอบได้คะแนนสูงแน่นอน!
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • เฉลยข้อสอบจริงทุกข้อ
 • เฉลยวิธีทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
 • เทคนิคการทำโจทย์ให้ง่ายและเร็ว
 • จำแนกโจทย์ที่ง่าย หรือออกบ่อย
 • บอกบทที่จะไม่ออกสอบแล้ว
ตะลุยโจทย์ คณิตสามัญ 1 By พี่ต้น
คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญคณิตฯ 1 ทำโจทย์จริง ใช้เทคนิคง่ายๆ บอกแนวข้อสอบออกบ่อย และเยอะ สอบได้คะแนนสูงแน่นอน!

⭐ ตะลุยข้อสอบจริง คณิตฯ 1 วิชาสามัญ ปี 63

กับพี่ต้น พร้อมเฉลยอย่างละเอียด !! ⭐

 

พี่ต้นจะพาทุกคนไปเจาะลึกข้อสอบย้อนหลังปีล่าสุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เทคนิคการทำโจทย์ประหยัดเวลาในห้องสอบอีกเพียบ!

 

⭐ แบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 4 กลุ่ม 30 ข้อ

 • บทที่ง่าย รวมข้อเก็บคะแนน ตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์, แคลคูลัส และ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม
  3 บทที่ง่าย และใช้เวลาน้อยในการทำ ควรเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด
   
 • บทที่ใหญ่ ออกเยอะ เมทริกซ์, สถิติ, ความน่าจะเป็น และการเรียงสับเปลี่ยน
  บทที่ใหญ่ที่สุดคือสถิติ ที่มีคะแนนให้เก็บถึง 18 คะแนน พาร์ทนี้มีคะแนนเยอะ ต้องเก็บให้ครบนะ
   
 • บทที่ออกน้อยแต่ออกนะ เวคเตอร์, จำนวนเชิงซ้อน, ลำดับอนุกรม และภาคตัดกรวย
  ออกบทละ 2 ข้อ ถึงจะออกสอบไม่มาก แต่ก็ห้ามเทเด็ดขาดนะ !
   
 • บทที่ออกบทละข้อ เซต, จำนวนจริง และฟังก์ชันตรีโกณ
  ออกแค่ข้อเดียวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ไม่ยาก ไม่ควรทิ้งนะ

 

⭐ นอกจากเฉลยข้อสอบ น้องๆ จะได้!

 • เทคนิคการทำโจทย์ที่เข้าใจง่าย
 • ทำข้อสอบยังไงให้ทั้งเร็ว และง่ายที่สุด!
 • พาร์ทไหนควรโกยคะแนนให้ได้มากที่สุด
 • พาร์ทไหนยาก หรือใช้เวลานานที่สุด

 

เฉลยครบจบทั้งชุดข้อสอบ คณิตฯ 1 วิชาสามัญ ปี 63 เทคนิคการทำข้อสอบที่เร็ว และง่าย เปลี่ยนข้อสอบที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย !

บทเรียน ตะลุยโจทย์ คณิตสามัญ 1 By พี่ต้น

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • เฉลยข้อสอบจริงทุกข้อ
 • เฉลยวิธีทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
 • เทคนิคการทำโจทย์ให้ง่ายและเร็ว
 • จำแนกโจทย์ที่ง่าย หรือออกบ่อย
 • บอกบทที่จะไม่ออกสอบแล้ว