ตัวอย่างข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ ออกอะไร?

การสอบ ก.พ. (ภาค ก.) คนสมัครสอบ เกือบครึ่งล้านในทุกๆปี แต่มีคนผ่านเกณฑ์ อยู่ไม่เท่าไหร่ จริงหรอ ???
ตอบเลยว่า จริงแท้แน่นอน!!! แล้วคนที่สอบผ่านเขาเตรียมตัวกันอย่างไร ?

✦ อยากสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ผ่าน ต้องรู้อะไรบ้าง? ✦

เคยสงสัยกันไหมคะว่า คนที่สอบผ่าน ก.พ. เขาเตรียมตัวอย่างไร สอบผ่านทุกวิชา ยิ่งตอนนี้ นอกจาก คณิตศาสตร์ จะยากแล้ว 

หลักสูตรการสอบ ก.พ. ปี 2563 ยังเพิ่มวิชากฏหมายเข้ามาให้จำอีก เป็นลมเลยจ้าา  เอาหล่ะ….สงสัย สอบ ก.พ. รอบนี้ ต้องเตรียมตัวให้หนักกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัว

แต่…….อย่าลืมไปนะคะว่า ยังมีอีกหนึ่งวิชาที่เราไม่ควรปล่อยผ่าน นั่นก็คือ  “ วิชาภาษาอังกฤษ " ที่หลายคนชะล่าใจ ไม่เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเห็นว่าสัดส่วนข้อสอบไม่เยอะ แต่ วิชาภาษาอังกฤษ นี่หล่ะที่สามารถทำให้ใครหลายๆคน ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก. ได้เหมือนกัน! เพราะอะไรเนี่ย??

ถึงแม้ว่าข้อภาษาอังกฤษ ก.พ. จะมีแค่ 25 ข้อเท่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า มีไม่น้อยคนเลย ที่ ผ่าน คณิต+ไทย แต่ ไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษ  จึงทำให้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ของ ก.พ. ทันที ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียว ซึ่งในบทความนี้แอดมินจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักรูปแบบข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญ จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อสอบกันค่ะ 

✦ หัวข้อในบทความมีดังนี้ ✦

 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. เป็นอย่างไร ?
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทดสอบอะไร ?
 • ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ. มีกี่พาร์ท ?
 • ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.

 

✰ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. เป็นอย่างไร ?✰

 • รูปแบบการสอบ : ข้อสอบ ปรนัย (ข้อเขียน) 25 ข้อ
 • คะแนนเต็ม : 50 คะแนน (25 ข้อ / ข้อละ 2 คะแนน)
 • เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน : 25 คะแนน (ต้องทำให้ได้ 18 ข้อ ขึ้นไป)

 

✰ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทดสอบอะไร ?✰

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน (ข้อความ / บทความ) และวัดความรู้ความสามารถด้านการเขียน 

 

✰ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ. มีกี่พาร์ท ? ✰

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. จะแบ่ง ออกเป็น 4 หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ 

 • Part 1: Conversation (5 ข้อ)

ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบ วัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

 • Part 2: Structure (5 ข้อ)

ข้อสอบ ส่วนนี้จะวัดความรู้ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 • Part 3: Vocabulary (5 ข้อ)

ข้อสอบ ส่วนนี้เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • Part 4: Reading (10 ข้อ)

ข้อสอบในส่วนนี่จะมี 2 บทความให้เราอ่านเพื่อจับใจความ ส่วนมากจะเป็น จดหมายสมัครงาน , ประกาศ , บทความเรื่องทั่วไป ซึ่งเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

*จำนวนข้อทั้งหมด 25 ข้อ

 

✰ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.✰

Part 1: Conversation

Airline staff : Good afternoon,_______(1.)_________ ?
Passenger: Good afternoon._______(2.)_______.
Airline staff : Do you have your tickets?
Passenger: Here is my ticket.
Airline staff : _________(3.)__________ ?
Passenger: Two people, my husband and I .
Airline staff : Can I have your passports, please?
Passenger:_________(4.)___________ .
Airline staff : Would you like a window or an aisle seat?
Passenger: _________ (5.)__________ if we can get an aisle seat.
Airline staff : Alright, I'll put you near the restrooms too.
Passenger: Wonderful, thanks.


ข้อ 1
1. where is your ticket 
2. where should you go
3. where can I fly to 
4. where are you flying to

ข้อ 2.
1. I am flying to Taiwan
2. I am flying on the sky
3. Let fly to Taiwan
4. I am flying by plane

ข้อ 3
1. How much do you fly.
2. How many seats do you want
3. How many people are traveling
4. How do you travel

ข้อ 4.
1. Sure. Here they are
2. Yes you can
3. Not sure
4. May be

ข้อ 5
1. It is going to be bad
2 . I would be very great
3. May be you can do it
4. Yes, I have

 

Part 2: Structure 

Where _____ you _____ on holiday last year?
1. did / went
2. go / did
3. did / go
4. do / go

 

Part 3: Vocabulary

Which word has the same meaning as the underlined word?
He inspires me to be a good doctor when I grow up.
1. motivates
2. bores 
3. discourages
4. ignores

 

Part 4: Reading

Using the Sun at Night

       My house gets energy from the sun. That kind of energy is called “solar power.” We use it for all the equipment in our house such as the lights, the television, and the computer. It also powers the stove and microwave. It even runs the heater in the winter and the air conditioner in the summer.

       We collect the sun’s energy with large solar panels on our roof. These panels turn the sun’s energy into electricity. Some of the electricity gets used right away, and some of it is stored so we can use it at night.

       In the winter, getting enough sunlight can be hard. So sometimes we have to use electricity from the power company. But we need less of this electricity than we would without our solar panels.

       The sun is a good source of energy because it will never run out. It is also cleaner than some other kinds of energy and is becoming less expensive, too. In the future, more people will have panels like ours on their roofs.

 

1. Why do you think the author wrote the passage?

1.to explain how the sun makes energy
2.to tell a funny story about his house
3. to describe what his house looks like
4. to persuade people to use solar power

2. According to the passage, how are summer and winter different?

1. There is more sunlight in the winter.
2. There is more sunlight in the summer.
3. The family uses less electricity in the winter.
4. The family needs energy from the power company in the summer.

3. Which word has the same meaning to the word “energy”?

1. sola
2. power
3. endurance
4. force

4. Which statement would the author probably agree with most?

1. Solar power is not a good form of energy.
2. Solar panels make roofs look bad.
3. Solar power is helpful for the planet.
4. Solar power should cost more money.

5. How are the solar panels and the power company alike?

1. Both provide people with electricity.
2. Both work better in the summer.
3. Both always make enough electricity.
4. Both turn sunlight into electricity.

 

✰ทำไมต้องติวภาษาอังกฤษ ก.พ. กับครูดิว?✰

 • เนื้อข้อหาครบจบใน 1 คอร์ส
 • ฝึกทำโจทย์ให้ไวทั้ง 4 พาร์ท
 • เทคนิคการอ่านเพื่อให้ได้คำตอบในเวลาอันสั้น
 • เรียนที่ไหนก็ได้ แค่มี มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
 • สอบถามกับครูได้โดยตรง
 • เนื้อหาอัพเดต เข้ากับรูปแบบข้อสอบ ก.พ. ในปัจจุบัน
 • ติวสนุก เข้าใจง่าย ได้ผลจริง

 

✿ คอร์สติวก.พ. สอบข้าราชการ ครบทุกวิชา! 

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ
 • ติวความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว
 • ติวภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)
 • NEW! ติวความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)
 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา
 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

ทดลองติวตอนนี้เลย! (CLICK)