#DEK65 ยื่นพอร์ตคณะนี้ ต้องเน้นอะไร?

#DEK65 ยื่นพอร์ตคณะนี้ ต้องเน้นอะไร?

#DEK65 อยากติดรอบ Portfolio แบบชัวร์ๆ ต้องเน้นผลงานอะไร? มาดูเคล็ด(ไม่)ลับปั้นพอร์ตให้ติดกัน!

#DEK65 ยื่นพอร์ตคณะนี้ ต้องเน้นอะไร?

 

เชื่อหรือไม่ว่า รอบ Portfolio (TCASรอบ1) มีน้อง ๆ หลายคนยื่นสมัครรอบนี้เป็นจำนวนมาก เพราะไม่เพียงคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบนี้จะมีที่เรียนก่อนรอบอื่น ๆ รอบนี้ยังใช้วิชาสอบยื่นน้อยสุดอีกด้วย แถมบางคณะไม่ใช้คะแนนสอบเลยด้วยซ้ำ!

แต่ แต่ แต่ หากใครสนใจรอบ Portfolio น้อง ๆ ยังคงต้องทำเกรดให้อยู่ในระดับที่ดีนะ เพราะส่วนใหญ่นอกจากทำพอร์ตแล้วยังต้องใช้เกรดในการคัดเลือกด้วยนะ

คนติดรอบนี้ส่วนใหญ่กรรมการจะคัดจาก Portfolio เป็นอันดับแรก ถ้าพอร์ตน้องดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแหละ แล้วพอร์ตที่ดีเป็นยังไง? วันนี้พี่จะมาแนะแนวเคล็ดลับปัง ๆ ปั้นพอร์ตยังไง? ให้ติดแบบชัวร์ ๆ พี่แบ่งตามคณะมาให้แล้ว เริ่มกันเลยดีกว่า

 

1) คณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะแพทย์

ต้องเน้น วิชาการ+จิตอาสา+ภาวะผู้นำ

ตัวอย่างเช่น ค่ายวิชาการต่าง ๆ ค่ายสอวน ผลงานสอบแข่งขัน ค่ายผู้นำ หัวหน้ากิจกรรม อาสาสมัคร ฝ่ายพยาบาลของโรงเรียน เป็นต้น

 

2) คณะมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะมนุษย์

ต้องเน้น วิชาการ+กิจกรรม

ตัวอย่างเช่น ผลงานด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน หรือเขียน กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมหรือชุมชน อาสาสมัคร เป็นต้น

 

3) คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะนิคิศาสตร์

ต้องเน้น วิชาการ+กิจกรรม+ภาวะผู้นำ

ตัวอย่างเช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย การโต้วาที กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การบำเพ็ญตน ผู้นำกลุ่ม ประะานชมรม ประธานนักเรียน เป็นต้น

 

4) คณะบัญชี บริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะบัญชี

ต้องเน้น กิจกรรม+ภาวะผู้นำ

ตัวอย่างเช่น การประกวดแผนธุรกิจ การแข่งขันบอร์ดเกมส์ที่เกี่ยวข้อง เข้าประกวดไอเดีย กิจกรรมฝึกอบรม เข้าคอร์สต่าง ๆ การเป็นผู้นำกลุ่ม ผู้นำค่าย

 

5) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะวิศวะ

ต้องเน้น วิชาการ+ภาวะผู้นำ

ตัวอย่างเช่น แข่งขันวิชาการ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ หรือ คณิต ภาวะผู้นำ หัวหน้าค่าย หัวหน้ากิจกรรม

 

6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะสถาปัตย์

ต้องเน้น ผลงาน+การวางแผน

ตัวอย่างเช่น ผลงานวาดภาพ วาดลายเส้น ภาพเหมือน สเก็ตภาพ เทคนิคการใช้สี ผลงานออกแบบต่าง ๆ การวางแผนหรือเป็นแม่งานจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 

7) คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

 

ทำพอร์ตคณะครุศาสตร์

ต้องเน้น จิตอาสา+กิจกรรม

ตัวอย่างเช่น อาสาสมัครสอนหนังสือคนตาบอด กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การบำเพ็ญประโยชน์

 

เมื่อน้อง ๆ พอรู้สิ่งที่ต้องเน้นของแต่ละคณะเพื่อทำพอร์ตแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนทำ Portfolio ให้ออกมาดี การพรีเซนต์ เทคนิคการใช้สี การจัดวาง และการสื่อสารต้องชัด หากใครพลาดจุดนี้ แม้ผลงานจะดีแค่ไหนก็มีสิทธิพลาดได้เหมือนกัน

ถ้าอยากได้แนวทางทำพอร์ตแบบเลิศ ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พี่แนะนำให้ไปทดลองเรียนฟรีคอร์ส Portfolio รับรองว่าเรียนคอร์สนี้แล้วโอกาสสอบติดรอบพอร์ตสูงแน่นอน!

 

ทดลองเรียนคอร์ส Portfolio

 

สอนทำPortfolio