อยากแอดมิชชั่นติดคณะในฝัน ต้องทำ GAT PAT ได้เท่าไหร่

อยากแอดมิชชั่นติดคณะในฝัน ต้องทำ GAT PAT ได้เท่าไหร่

#DEK60 รีบเช็คเป้าด่วน เเล้วเก็บคะแนน GAT PAT รอบสุดท้ายให้ได้! #DEK61 แนวทางมาเเล้ววว มีเป้าหมายไว้ ไปถึงเส้นชัยไวกว่า

เป้าคณะในฝัน แอดมิชชั่น 60 มาเเล้วจ้าาา

คุยกันก่อน

เป้าหมายเราคือ อยากรู้ว่าต้องได้คะแนน GAT PAT เท่าไหร่ถึงแอดมิชชั่นติดคณะในฝัน

พี่ตั้งสมมุติฐานไว้ดังนี้

GPAX = 3.00 คะแนน O-NET เฉลี่ย 60 %

ฉะนั้นใครเกรดสูง O-NET ปังกว่านี้ เป้าคะแนน GAT PAT ก็ต่ำลงไปอีกจ้ะ

และคะแนนเฉลี่ยในที่นี้คือ ค่าประมาณคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 4 ปีย้อนหลัง 

ไม่ใช่คะแนนเฉลี่ยเด็กที่ติดในคณะนั้น เพื่อความแม่นยำกว่า

เอาล่ะ พร้อมเเล้ว ไปดูกันเล้ยยยยยย

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵

คณะทันตแพทยศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% PAT 1 10% และ PAT 2 20%

         คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, มศว , ขอนแก่น :  22,000 ++

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT        280 +
            PAT 1      220 +
            PAT 2      220 +

       คะแนนเฉลี่ย (ม. อื่น ๆ )  :   21,000 ++

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT        270 +
            PAT 1      200 +
            PAT 2      200 +

คณะเภสัชศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%

       จุฬาฯ , มหิดล , มศว : 20,000 ++

        คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT         250 +
            PAT 2      200 +

       คะแนนเฉลี่ย (ม. อื่น ๆ ) :  19,000 ++
       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT         250 +
            PAT 2      170 +

คณะสหเวชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะสาธารณสุขศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

       คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, ขอนแก่น, เชียงใหม่, มหิดล:  18,800 - 19,500 (ขึ้นอยู่กับสาขาและสถาบัน)

        คะแนนที่ควรทำได้ :

            GAT        220 +
            PAT 2      160 +

      คะแนนเฉลี่ย (อื่นๆ)  :  15,000 - 17,000 คะแนน (ขึ้นอยู่กับสาขาและสถาบัน)

       คะแนนที่ควรทำได้ :

            GAT        210 +
            PAT 2      120 +

    

คณะสัตวแพทยศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

        คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, ขอนแก่น, เชียงใหม่, มหิดล: 20,000 ++

        คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT        240 +
            PAT 2      180 +

        คะแนนเฉลี่ย (ม.อื่น ๆ):  15,000 - 18,000 ++

         คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT        200 +
            PAT 2      100 +

คณะวิศวกรรมศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%

      คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ  : 20,000 +

      คะแนนที่ควรทำได้ :

            GAT       230 +
            PAT 2     180 +
            PAT 3     220 +

       คะแนนเฉลี่ย เกษตรฯ, เครือเทคโนโลยี พระจอม, เชียงใหม่, มหิดล :  16,500 - 18,000 คะแนน (ขึ้นอยู่กับสาขาและสถาบัน) 

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT       200 +
            PAT 2     150 +
            PAT 3     150 +

คณะวิทยาศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

        คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ  : 17,000 - 17,500 (ขึ้นอยู่กับสาขา) 

        คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT       230 +
            PAT 1     140 +
            PAT 2     140 +

       คะแนนเฉลี่ย ม.เกษตรฯ, ม.ขอนแก่น (ม.อื่น ๆ) :  15,000 - 1ุ6,000 คะแนน (ขึ้นอยู่กับสาขาและสถาบัน) 

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT       200 +
            PAT 1     100 +
            PAT 2     120 +

คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

       สัดส่วนคะแนน :
            รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
            รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
            รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

      คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์  : 21,000 - 25,500 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    285+       PAT 1    155 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    290 +
            รูปแบบที่ 3 GAT    290+       PAT 7    195 +


       คะแนนเฉลี่ย (ม.อื่น ๆ) :  17,000 - 22,000 คะแนน (ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกยื่นคะแนน)

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    230+       PAT 1    120 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    270 +
            รูปแบบที่ 3 GAT    230+       PAT 7    150 +

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / คณะบริหารธุรกิจ /คณะวิทยาการการจัดการ / คณะเศรษฐศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%

       คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์  : 20,500 - 21,500 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

        คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT        280 +
            PAT 1      125 +

       คะแนนเฉลี่ย ม.เกษตร (ม.อื่น ๆ) :  15,000 - 19,000 คะแนน

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT        200 +
            PAT 1      120 +

คณะอักษรศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน :
            รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
            รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
            รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

        คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ  : 21,000 - 22,500 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

          คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    280+       PAT 1    130 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    -
            รูปแบบที่ 3 GAT    280+       PAT 7    75 +


       คะแนนเฉลี่ย ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรฯ, ม.ขอนแก่น (ม.อื่น ๆ) :  16,500 - 20,000 คะแนน

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    230+       PAT 1    120 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    250 +
            รูปแบบที่ 3 GAT    230+       PAT 7    150 +

 

https://opendurian.info/3K9eY0F

 

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน :
            รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
            รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% ,   PAT 5 20% ,  PAT (ตามสาขา) PAT1 หรือ PAT2 หรือ PAT7 20%  

      คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, ม.เชียงใหม่  : 21,000 - 22,000 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

            คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    260 +    PAT 5    230 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    270 +    PAT (ตามสาขา)  150 +    PAT 5   230 +

      คะแนนเฉลี่ย มศว, ม.เกษตรฯ, ม.ขอนแก่น (ม.อื่น ๆ) :  17,500 คะแนน ++
       คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    200 +    PAT 5    200 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    190 +    PAT (ตามสาขา)  110 +    PAT 5   200 +

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน : GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%

       คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ, ม.ศิลปากร : 19,000 - 21,000 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

        คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT       250 +
            PAT 4    200 +

       คะแนนเฉลี่ย ธรรมศาสตร์, ม.เกษตร (ม.อื่น ๆ) :  15,500 - 18,000 คะแนน 

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            GAT       210 +
            PAT 4    150 +

คณะนิติศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน :
            รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
            รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
            รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

      คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ  : 21,000 - 22,000 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

            คะแนนที่ควรทำได้ :

            รูปแบบที่ 1 GAT    260 +       PAT 1    110 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    -
            รูปแบบที่ 3 GAT    250 +       PAT 7     180 +

       คะแนนเฉลี่ย เกษตรฯ, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่  (ม.อื่น ๆ) :  17,000 คะแนน ++

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    210 +       PAT 1    120 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    190 +
            รูปแบบที่ 3 GAT    210 +       PAT 7     120 +

 

คณะรัฐศาสตร์

       สัดส่วนคะแนน :
            รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
            รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
            รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

       คะแนนเฉลี่ย จุฬาฯ  :  22,000 (ขึ้นอยู่กับสาขาและรูปแบบ) 

       คะแนนที่ควรทำได้ :

            รูปแบบที่ 1 GAT    270 +       PAT 1    85 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    270 +
    

       คะแนนเฉลี่ย :  17,000 คะแนน  +

       คะแนนที่ควรทำได้ :
            รูปแบบที่ 1 GAT    200 +       PAT 1    120 +
            รูปแบบที่ 2 GAT    180 +
            รูปแบบที่ 3 GAT    200 +       PAT 7     120 +

 

เพิ่มเติม : ใครมุ่งแอดฯ จุฬาฯ คลิก อยากติดจุฬาฯ รอบแอดมิชชั่น ต้องได้กี่คะแนน

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵

ทำความเข้าใจกันก่อน บทวิเคราะห์คะแนนนี้เป็นการประมาณการณ์คร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางเป้า GAT PAT ที่ควรได้เท่านั้น

หาก #DEK60 ที่มีข้อมูลในมือเเล้ว เช่นเกรด หรือ สามารถประมานคะแนน O-NET ตนเป็นส่วนบุคคลได้เป๊ะกว่า สามารถดูวิธีคิดคะแนนได้ที่

การคำนวณคะแนนและสัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่น 60 เลยจ้าา ลองใส่ข้อมูลที่มีลงไป เเล้วดูว่า GAT PAT ที่เราประมาณไว้ ได้คะแนนเท่านี้ มีสิทธิ์สอบติดถึงคะแนนต่ำสุดปีก่อน ๆ หรือยัง ใครที่ทำบุญ GAT PAT รอบแรกมาดีจะสบายหน่อย

ส่วนใครยังแต้มบุญไม่ถึงไม่ต้องเสียใจ เพราะแอดมิชชั่นใช้คะแนน GAT PAT รอบ 2 ได้!!
 

PAT1 Hack คอร์สเตรียมสอบ PAT1 แบบทันใช้ เนื้อหาแน่น กระชับ ใช้เวลาน้อยได้แต่เนื้อเน้น ๆ 

GAT Hack: Eng คอร์สเตรียมสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ เรียนสนุก ใช้สอบได้จริง เน้นทำข้อสอบแบบไม่ต้องแปล

GAT Hack: เชื่อมโยง คอร์สเตรียมสอบ GAT พาร์ทเชื่อมโยง สอนการคิดอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดระหว่างทาง เก็บคะแนนเต็มไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵