รวมโจทย์ข้อสอบ TOEIC Part 5 พร้อมเฉลย PDF (วัดศัพท์ TOEIC)

โพสต์นี้จะรวมโจทย์ ข้อสอบ TOEIC Part 5 เฉพาะข้อที่วัดคำศัพท์ TOEIC มาให้ค่ะ เป็นข้อที่ถือว่ายาก เพราะต้องรู้ศัพท์ด้วยถึงจะตอบได้ ดังนั้นมาลองฝึกไปด้วยกันเลยค่ะ

✿ ข้อสอบ TOEIC Part 5 (ข้อวัดศัพท์ TOEIC) 

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 5 (ชุดที่ 1)

ชุดนี้จะเน้นข้อที่วัดคำศัพท์ Prepositions ค่ะ

1. ----- the volleyball match is held indoors or outdoors depends on the weather condition.

(A) Whether
(B) Although
(C) Whereas
(D) Despite
 

2. Dissatisfied customers may terminate the contract ----- three days of the first service session.

(A) by
(B) until
(C) within
(D) unless
 

3. Mr. Smith extended the opening hours of the store because he agreed ----- Ms. Creek that they were not long enough.

(A) with
(B) for
(C) to
(D) against
 

4. Some of the materials were never shipped ----- of an error on the order form.

(A) however
(B) instead
(C) even if
(D) because


5. Employees are allowed to use vacation time ----- it does not disrupt their assignments.

(A) except for
(B) regardless of
(C) depending on
(D) as long as


6. The sales director will give a brief talk ----- the speaker is introduced.

(A) among
(B) before
(C) between
(D) over
 

7. A number of candidates were interviewed ----- the television coverage of the general election.

(A) within
(B) while
(C) during
(D) since
 

8. Although Ms. West had a small account at the bank, the staff treated her ----- she was a major investor.

(A) in spite of
(B) as if
(C) provided that
(D) due to
 

9. Spring Life has produced a wide range of vitamin supplements for ----- two decades.

(A) over
(B) when
(C) until
(D) since
 

10. The blue light on the side of the water purifier lights up ----- the filter needs to be replaced.

(A) therefore
(B) whenever
(C) moreover
(D) likewise
 

วิธีรับเฉลย PDF ข้อสอบชุดที่ 1
1. คลิก https://m.me/TOEICKruDew
2. ก๊อปรหัส KDP050 ส่งทางแชท (ระบบจะส่งชีทกลับไปให้ทันทีค่ะ)

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีให้ครบทุกอย่าง! 

 

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 5 (ชุดที่ 2)

1. At yesterday’s meeting, the president decided to ----- our contract with Estella Construction.

(A) agree
(B) resign
(C) terminate
(D) attend
 

2. GFO was able to expand its network thanks to several important ----- in technology.

(A) celebrations
(B) announcements
(C) conclusions
(D) advancements
 

3. We are working past regular hours to ensure the ----- resolution of the matter.

(A) prompt
(B) vague
(C) identical
(D) steep
 

4. The president will take a ----- flight from New York to Tokyo in order to save time.

(A) direct
(B) formal
(C) lengthy
(D) severe
 

5. If TZ company is not running ----- by May, it is at risk of closure.

(A) accurately
(B) profitably
(C) locally
(D) constantly
 

6. The IT team ----- that all database systems be checked monthly.

(A) prepares
(B) traces
(C) advises
(D) excites
 

7. The new printer ----- more quickly than the previous model did.

(A) proposes
(B) measures
(C) compares
(D) operates
 

8. The ----- manager will arrive tomorrow, please ensure all his documents are ready.

(A) liberal
(B) regional
(C) successful
(D) careful
 

9. Employees may reserve the conference room ----- they need it.

(A) whatever
(B) somehow
(C) anytime
(D) everywhere
 

10. To ---- any negative impact on tourism, the relocation of the statue will require careful timing. 

(A) minimize
(B) maintain
(C) reject
(D) convey
 

วิธีรับเฉลย PDF ข้อสอบชุดที่ 2
1. คลิก https://m.me/TOEICKruDew
2. ก๊อปรหัส KDP049 ส่งทางแชท (ระบบจะส่งชีทกลับไปให้ทันทีค่ะ)

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC ติวครบ จัดเต็ม! 

 

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 5 (ชุดที่ 3)

1. Housing prices in the city are ----- more expensive than those in the suburb.

(A) personally
(B) unanimously
(C) substantially
(D) individually

2. After a 3-hour meeting, the board of directors decided to ----- our contract with Marcy Construction.

(A) attend
(B) donate
(C) terminate
(D) benefit

3. Records of all ------ between the landlord and the tenants should be kept on record.

(A) opposition
(B) instruction
(C) correspondence 
(D) substitution

4. ----- the logos had a remarkably similar design, they were created by two different companies.

(A) Although
(B) Because of
(C) However
(D) Despite

5. The CEO of Roxan Enterprise is expected to ----- a statement to the press later this week.

(A) speak
(B) reply
(C) issue
(D) act
 

วิธีรับเฉลย PDF ข้อสอบชุดที่ 3
1. คลิก https://m.me/TOEICKruDew
2. ก๊อปรหัส KDP068 ส่งทางแชท (ระบบจะส่งชีทกลับไปให้ทันทีค่ะ)

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC ติวครบ จัดเต็ม! 

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

  • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
  • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
  • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
  • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
  • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
  • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ทดลองติว TOEIC ฟรีได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC 

โดย Darunwan