Tip ทำโจทย์ Listening : Conversation & Talk ให้ผ่านฉลุย

เทคนิคการทำโจทย์ Listening Part 3 และ 4


ในส่วนของข้อสอบ Conversation & Talk จะอยู่ใน Listening Part 3 และ 4 ซึ่งแน่นอนว่าความยากจะมีมากกว่า Part 1 และ 2 โดยเนื้อหาของโจทย์จะมีลักษณะคล้ายกันคือ

 • Part 3 Conversation จะเป็นบทสนทนาระหว่างคน 2 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อให้ง่ายต่อการฟัง และหลังจากจบบทสนทนา จะเป็นการถามคำถามและบอกคำตอบ

 • Part 4 Talks จะเป็นประกาศจากคนๆเดียว และหลังจากจบบทสนทนา จะเป็นการถามคำถามและบอกคำตอบเช่นกัน

 Tip : ในระหว่างการสอบไม่ต้องฟังคำอธิบาย ให้ข้ามไปอ่านโจทย์เพื่อเตรียมตัวตอบคำถาม

 

ลักษณะโจทย์ที่ใช้ถามจะมี 3 ประเภท

1. Topic/ Main Idea

2. Detail

3. Inference

 

 1. Topic/ Main Idea: หัวข้อ (เรื่องที่สนทนา)

 • what are the speakers talking about?

 • what are the speakers discussing?

 Tip : คำตอบมักอยู่ในประโยคแรก

ตัวอย่างโจทย์

Script

M: Excuse me. I’m in Room 217, but I seem to have lost my room key.

W: That’s no problem, sir. I’ll just need some ID before I can issue the new one.

 

          What are the speakers talking about?

          (A) Checking into a hotel                (B) Getting a new room key 

          (C) Checking hotel rooms               (D) Looking for lost identification

 

 2. Detail Questions : รายละเอียดต่างๆ

 • 2.1 Why?

 • 2.2 How much, How many, How long (ถามถึงตัวเลข)

 • 2.3 Who?

 

2.1 Why?

 • Why does the man ask to leave the office?

 • Why is the woman going to Chicago?

 Tips : คำตอบมักอยู่หลัง Because (Since)

ตัวอย่างโจทย์

Script

M: Jane, why aren’t the August sales reports on my desk? I asked for them yesterday.

W: I’m sorry, Mr. Peter. I still haven’t been able to print them, since the printer is broken.

 

Why didn’t the man receive the sales figures?

(A) Jane forgot it on her desk.

(B) Mr. Peter broke the printer.

(C) Jane does not know how to use the printer.

(D) The printer is not working 

 

2.2 How much, How many, How long (ถามถึงตัวเลข)?

 • How long will the woman be in China?

 • How many times should the woman call the client?

 • How often should the woman take the medicine?

 • How much of a discount will the man receive?

 Tips : ตัวเลขแรกมักไม่ใช่คำตอบ

 คำที่ใช้ในการเบี่ยงคำตอบ : but / however / instead / unfortunately / for that reason

ตัวอย่างโจทย์

Script

M: So do all employees get a discount on store purchases?

W: Yes, we offer a ten percent discount. However, new employees get only a five percent discount until they’ve been here for six months.

 

How much of a discount will the man receive before six months?

(A) Ten percent                  (B) Five percent 

Script

W: Frank, you must be excited about your trip to Brazil! How long are you staying?

M: I was going to stay for two weeks. But the hotel increased its prices, so I’m going for only seven days.

 

How long is the man’s trip?

(A) One week               (B) Two weeks

 

2.3 Who?

 • Who will call the supplier?

 Tips : ขีดเส้นใต้ Verb เพราะจะเจอ Verb ความหมายคล้ายกัน

ตัวอย่างโจทย์

Script

W: I have a meeting with my realtor at noon, so I don’t think I’ll be able to make that conference call with Mr. Jackson at 12:30. I need to cancel it.

M: Yes, Ms. Adams. I’ll take care of that for you.

 

          Who will meet with a realtor?
          (A) Mr. Jackson         (B) Ms. Adams 

          Who will cancel the conference call?
          (A) The man         (B) Ms. Adams

 

 3. Inference: การอนุมาน

 • What will probably happen next?

 • Who most likely is the man?

 • Where does this conversation probably take place?

 Tips : 1.อ่านตัวเลือกทุกครั้ง 2. มีคำไหนในตัวเลือกข้อนั้นมักจะผิด

ตัวอย่างโจทย์

Script

W: Northeast 1682 to Chicago is now ready to board at Gate 17. Remember, only two carry-ons per passenger are permitted. Please have your boarding pass out and ready to present to…

      

          Where might you hear this announcement?

          (A) An airport           (B) A train station

(C) A school                  (D) A bus

 Keyword - จะอยู่ที่ Gate 17 และ only two carry-ons ซึ่งประตูที่ 17 และสถานที่ที่จำกัดกระเป๋าสัมภาระคือเครื่องบิน คำตอบคือสนามบินนั่นเอง

 

  ข้อสอบ Listening นั้นไม่ยากเพียงเราฝึกฟังจากเพลงสากล หนัง หรือคลิปการสอน Listening เพื่อให้คุ้นสำเนียง และอย่าลืมจำ Keyword ต่างๆว่าคำถามแต่ละประเภทถามอะไรบ้าง หากเราจำ Keyword ได้และหัดฟังบ่อยๆเราจะสามารถทำข้อสอบ Listening ได้แน่นอน

 

 • หากใครต้องการเรียนแบบเต็มครบทุกเนื้อหา พร้อมเทคนิคต่าง ๆ มากมาย ไม่เพียงเฉพาะ Part Listening เท่านั้น แต่อยากเก็บเต็มครบทุก Part ให้ได้คะแนนสูงๆ มาเรียน TOEIC กับเราสิ!!
  การันตี 750 คะแนนขึ้นไป สอนเป๊ะ สอนดี เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดจัดเต็ม ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
  สามารถทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.OpenDurian.com/toeic
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่ https://www.facebook.com/krubirdenglish 

 

โดย Pear.C