มาแล้ว!! ทุนเรียนป.โทต่างประเทศ #เด็กจบใหม่ ห้ามพลาด!

#โอกาสแค่ครั้งเดียว‼ ทุนเรียน ป.โท เมืองนอก
ทรัพย์น้อย! มีฝันอยากเรียนต่อ #ห้ามพลาด! อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง!! โอกาสมาถึงต้องรีบคว้า
#รีบแชร์รีบสมัคร ก่อนหมดเขต⚠

1. Monash University ปริญญาโท (คณะนิติศาสตร์)

อ่านรายละเอียดทุนคลิก : สมัครเรียน

 

2. University of Bristol ปริญญาโท

อ่านรายละเอียดทุนคลิก : สมัครเรียน

 

3. The University of Edinburgh ปริญญาโท (คณะบริหารธุรกิจ)

อ่านรายละเอียดทุนคลิก : สมัครเรียน

 

4. University of Greenwich ปริญญาตรี – ปริญญาโท (ทุกสาขา)

อ่านรายละเอียดทุนคลิก : สมัครเรียน

 

5. Swansea University ปริญญาโท

อ่านรายละเอียดทุนคลิก : สมัครเรียน

 

โดย June_Moshe