durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอบ GAT/PAT O-NET 9วิชาสามัญ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอบ GAT/PAT O-NET 9วิชาสามัญ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอบ GAT/PAT O-NET 9วิชาสามัญ

 

คืนก่อนสอบ

 • เตรียมบัตรแสดงตน บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้พร้อม 
 • เช็คบัตรประจำตัวผู้สอบ ดูแผนที่สนามสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทาง
 • จัดเตรียมชุด (ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย)
 • เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
 • ไม่นอนดึก

 

วันสอบ

 • ควรรับประทานอาหารเช้า
 • ควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก 2 ชั่วโมง 
 • ทำสมาธิ อย่าตื่นเต้น ไม่ต้องลน 
 • เมื่อใกล้เวลาเข้าห้องสอบให้ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • ไม่ควรอ่านเนื้อหาหน้าห้องสอบแล้ว ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น

 

การแต่งกาย

 • ชุดนักเรียน (ม. 6)
 • นักศึกษา (เด็กซิ่ว)
 • ชุดสุภาพ (เทียบเท่า กศน. ปวช.)

 

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
 • หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้

 • ปากกา
 • ดินสอดำ 2B
 • ยางลบ
 • กบเหลาดินสอ

 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

 • ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ถ้าสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
 • อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
 • ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งกรรมการคุมสอบ แต่กรรมการจะพิจารณาอีกที

 

ถึงหัวข้อเหล่านี้จะเป็นหัวข้อพื้นฐานทั่วๆไป แต่อยากให้น้องๆเตรียมตัวไว้ เนื่องจากทุกปีมีคนทำผิดกฏ จะให้มารอสอบปีถัดไปจะเสียเวลา

ตัวเองมากๆค่ะ

และสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ พี่มีตัวช่วยมาแนะนำ คอร์สติว TCAS บุฟเฟต์ จัดเต็มเนื้อหาการสอบแบบเน้นๆ เรียนยาวแบบไม่อั้นจนถึงสอบ ไปทดลองเรียนฟรีกันได้เลยจ้าาา

โดย Kannika_Film