New TOEIC 2019 เริ่มสอบได้ในไทยแล้ว! ต่างกับของเดิมยังไง รีบมาดู!

TOEIC แบบใหม่ หลังจากที่ญี่ปุ่น และเกาหลีนำร่องใช้ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่กันไปแล้ว มาถึงตาไทยบ้างแล้ววว


ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ สามารถสอบได้ในไทยแล้ว!

                ข้อสอบ TOEIC มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อสอบครั้งสุดท้ายเมือประมาณ 6 ปีก่อน ดังนั้นทาง EST ได้ปรับรูปแบบข้อสอบ TOEIC ใหม่ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดยได้เริ่มใช้ข้อสอบรูปแบบใหม่นี้ไปแล้วในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ข้อสอบ TOEIC ในไทย

ในที่สุดก็มาถึงแล้ว โดยเปิดให้สอบ TOEIC แบบใหม่เดือนละ 1 รอบ (สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตอนโทรไปจองรอบสอบ)

 • ส่วนข้อสอบ TOEIC ปัจจุบันที่เรายังใช้สอบกันอยู่ คือ Redesigned TOEIC ยังเป็นข้อสอบหลัก ที่ใช้สอบ
 • New TOEIC แบบใหม่ปัจจุบันจัดสอบเดือนละ 1 รอบเท่านั้น (วันไหนบ้าง สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลย)

ดังนั้น!! ตอนนี้ใครยังไม่มีคะแนน TOEIC ให้รีบไปสอบด่วนๆ ตอนนี้ ในขณะที่ยังสามารถสอบข้อสอบแบบเดิมได้อยู่

 

ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า vs New TOEIC 2019               

ด้านล่างเป็นตารางเปรียบเทียบข้อสอบ TOEIC แบบเก่า และแบบใหม่ที่ในอนาคตอันใกล้ เราต้องสอบกัน

 

สิ่งที่เหมือนเดิม

 • คะแนนเต็ม 990 (แบ่งเป็น Listening และ Reading พาร์ทละ 495 คะแนนเหมือนเดิม)
 • เวลาในการทำข้อสอบ 120 นาทีเท่าเดิม
 • พาร์ทที่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ Photographs, Question-Response, Incomplete Sentences

 

สิ่งที่เปลี่ยนไป

1. จำนวนข้อในแต่ละพาร์ท (ดูรายละเอียดตามตารางด้านบน)

 

2. พาร์ท Short Conversations

รูปแบบเดิม: เสียงบทสนทนาระหว่างคน 2 คน (ผู้หญิง และผู้ชาย)

รูปแบบใหม่: บางบทสนทนาจะมีผู้พูดถึง 3 คน (เนื่องจากมีผู้พูดมากกว่า 2 อาจจะมีการพูดชื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาด้วย)

 • โจทย์คำถามจะมีการอ้างอิงถึงประโยคจากบทสนทนาด้วย เช่น
   

Ex. What does the man imply when he says “I could’ve stayed there forever”?
 

แนวการตอบ: จะต้องพอจับใจความ หรืออารมณ์ของคนพูดได้ เพราะการ imply (อ้างอิง) จะไม่มีคำตอบปรากฏในบทสนทนา แต่เราต้องเดาว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร

 

 
 

 

 

 • บางบทสนทนาจะมีให้ภาพประกอบมาด้วย เพื่อให้ดูควบคู่กับการฟัง โดยจะมีภาพ และคำถามเช่น

 

Employee Directory

Name                              Extension

   Johnson Crude                           21

   Morris Withman                          25

   Jim Matthew                               34

   Kate Tomston                             42

 

Ex. Look at the graphic. What number will the woman most likely call?
 

แนวการตอบ: เนื่องจากบทสนทนาจะไม่มี script มาให้ ดังนั้นตอนฟังเราต้องจับให้ได้ว่าสรุปแล้วผู้หญิงในบทสนทนาน่าจะโทรหาใคร ซึ่งบางทีในบทสนทนาอาจจะไม่ได้พูดถึงเบอร์ แต่พูดถึงชื่อเท่านั้น แต่ในตัวเลือกที่ให้มากลับเป็นเบอร์ต่อสาย ดังนั้นเราก็ต้องดูว่าชื่อที่พูดถึงในบทสนทนานั้น ต้องเป็นเบอร์อะไร

3. พาร์ท Short Talks

รูปแบบเดิม: เป็นประกาศสั้นๆ คนพูดคนเดียว

รูปแบบใหม่: แนวประกาศ ผู้พูดคนเดียวเช่นกัน ส่วนที่ปรับคือ

 • โจทย์มีการอ้างถึงประโยคที่พูดไป เช่น
   

Ex. What does the speaker mean when she says, “And if that’s not enough, there’s more”?
 

แนวการตอบ: จะคล้ายกับในพาร์ท Conversation คือต้องฟังแล้วจับใจความเอา เนื่องการเป็นโจทย์แนวให้เรา imply ดังนั้นจะไม่มีคำตอบบอกตรงๆ

 

 •  บาง Talk มีภาพประกอบ ให้ดูประกอบกับเสียงพูด เช่น

 

Dalia’s  Catering

Customer: Ed Aston                        Order Number: A011460

Item                                                     Quantity

       Orange Juice                                            40 glasses

       Tofu Salad                                                  5 bowls

       Fried Chicken                                             4 trays

       Strawberry Cake                                       15 pieces

 

Ex. Look at the graphic. What item will be removed from the order?

(A) Orange Juice               (B) Tofu Salad                    (C) Fried Chicken              (D) Strawberry Cake
 

แนวการตอบ: คำถามประเภทนี้มักจะไม่บอกคำที่มีอยู่ในตารางตรงๆ แต่อาจจะบอกเป็นข้อมูลส่วนอื่น ให้เรามาหาคำตอบเอาเองอีกที เช่น ในบทพูดจะบอกว่า

“So, please remove the last item on our order.” แสดงว่าข้อนี้ต้องเลือก (D) เพราะเป็นลำดับสุดท้ายของ order นั่นเอง

 

4. พาร์ท Text Completion

รูปแบบเดิม: จะเป็นโจทย์แบบให้เลือกเติมคำ โดยเป็นคำศัพท์สั้นๆ

รูปแบบใหม่: ยังคงเป็นการเติมช่องว่าง แต่จะมีบางข้อที่ให้เติมเป็นประโยค แทนการเติมคำ เช่น
 

We recommended more powerful computers than you requested since the video editing work you plan to do will require computers with high specifications. We would be glad to explain more about these suggestions, if you would like. ___(3)___. 
If you ...

(A) A consultation is a free service for Carter Tech customers.

(B) A Carter Tech engineer will repair your computers on Sunday.

(C) The Carter Tech warranty will expire at the end of the year.

(D) Thank you for completing your payment to Carter Tech.
 

แนวการตอบ: จากที่แต่ก่อนเราสามารถดูแค่ประโยคนั้นๆ เพื่อหาคำตอบได้ สำหรับโจทย์ที่ให้เติมเป็นประโยคแบบนี้ ต้องอ่านประโยครอบๆ เพิ่มเติมด้วยว่ากำลังพูดถึงอะไร และเนื้อหาเป็นไปในทิศทางไหน เพื่อเลือกประโยคให้เหมาะสมที่สุด

 

5. พาร์ท Reading Comprehension

รูปแบบเดิม: เป็นใบประกาศ โฆษณา หรืออีเมลตอบโต้

รูปแบบใหม่: เพิ่มรูปแบบ chat log หรือหน้าต่างแชทเข้ามาด้วย ให้อ่านแล้วตอบคำถาม เช่น

 

Ex. At 10.35 A.M. what does Mr. Swanson mean when he writes, “I don’t have a key”?

(A) He is not allowed to make a purchase.

(B) He has not yet been officially hired.

(C) He cannot access a storage room.

(D) He is waiting to receive a shipment.
 

แนวการตอบ: ถึงรูปแบบจะเปลี่ยนไป แต่การทำโจทย์ยังคล้ายเดิม คือถามถึงประโยคนึงจากการแชท เพราะงั้นเราต้องลองย้อนอ่านดูว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เพื่อดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับประโยคที่เขาถามยังไง จากตัวอย่าง ประโยคก่อนหน้าบอกว่ามีเก้าอี้อยู่ในห้องเก็บของ ส่วนประโยคที่เขาถามคือ “ฉันไม่มีกุญแจ” ดังนั้นความหมายของประโยคนี้ก็คือ เขาไม่สามารถเข้าห้องเก็บของได้นั่นเอง (ข้อ C)

 

 • เพิ่มโจทย์ประเภทให้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเอาประโยคที่ให้มาเข้าไปแทรก เช่น
   

October 20

Mr. Hubert West

Dear Mr. West

--[1]--. Since the course is very successful, we want to ensure that the new course meets the expectations of students. The content will include songs to be easily understood. –[2]--.

The contract will remain unchanged. –[3]--. Please sign the agreement. I would appreciate it if you could return it to me by November 3. –[4]--. Please contact me if you have any questions or concerns at all.

 
   

 

Ex. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong?

“Movies in class are also sure to interest them.”

(A) [1]                   (B) [2]                   (C) [3]                    (D) [4]

 

 • โจทย์บางชุดสำหรับ Reading Comprehension จะให้ข้อมูลมา 3 ส่วน เพื่อให้อ่านเชื่อมโยงกัน แล้วตอบคำถาม (จากของเก่าที่มากสุดมีแค่ 2 ส่วน) โดยทั้ง 3 ส่วนอาจจะเป็นข้อมูลจากหน้าเว็บ, อีเมล, และใบประกาศ เช่น

 

    Home     Menu                                                                 Back     Next

Support the City Natural Museum in Berkley City – become a member!

Choose from these affordable membership plans:

ONLINE – A special plan for enthusiasts who have moved out of town and cannot visit our physical museum. Benefits: free subscription to the museum’s monthly magazine; 5% discount on all items from online museum store; free museum coffee mug. Price: $20/year.

BASICBenefits: Unlimited free admission to museum; free admission to three special exhibitions* per year. Price: $50/year.

PLUS -- Benefits: All the benefits of BASIC, plus two free members-only city tours sponsored by the museum. Price: $100/year.

GOLDBenefits: All the benefits of PLUS, plus free access to museum’s exclusive VIP lounge. Price: $200/year.

*Does not include admission to annual show.

 

From: Lianna Rose (Rose.L@mail.com)

To: City Natural Museum memberships (members@cnm.com)

Date: January 11

Dear Sir or Madam,

Thank you for the reminder to renew my membership. Enclosed is a check for $100 for one year. I enjoyed last year’s special exhibits very much. I’m also looking forward to participating in the exclusive city tours. As a regular visitor, I appreciate last year’s careful renovation of Exhibit Hall D.

 

Keep up the good work!

 

The City Natural Museum (CNM) is ready for a great year of special exhibitions!

*We’ve fixed the dates so that there’s an exhibit for every season. Check them out:

Old City Photos

January 20 – March 12

Exhibit Hall A

Work of the Past

April 5 – June 23

Exhibit Hall B

Agricultural Life

July 14 – August 30

Exhibit Hall C

Natural Habitat (a yearly tradition)

September 21 – November 15

Exhibit Hall D

 

   
   
 
   

Ex. Which membership did Ms. Rose most likely purchase this year?

(A) Online           (B) Basic               (C) Plus                 (D) Gold

 

Ex. When would a special exhibit not be free to museum members?

(A) In January    (B) In June          (C) In August      (D) In November
 

แนวการตอบ: เราจะต้องอ่านโจทย์ และเช็คข้อมูลจาก 2 หรือทั้ง 3 ส่วนเพื่อหาคำตอบ เช่นข้อแรกถามว่า Ms. Rose จะสมัครสมาชิกแบบไหน เราต้องดูเทียบข้อมูลจากหน้าเว็บ (อันแรก) กับอีเมลอันที่ 2 ซึ่งเค้าบอกว่าแนบเช็คมูลค่า $100 มาให้ ซึ่งตรงกับราคาของสมาชิกแบบ PLUS นั่นเอง

ส่วนอีกข้อต้องเทียบข้อมูลจากหน้าเว็บอันแรก กับประกาศที่ 3 จะเห็นว่าในหน้าเว็บมีหมายเหตุไว้ด้านล่างว่าในส่วนที่เข้านิทรรศการฟรีนั้น ไม่รวมนิทรรศการประจำปี และประกาศที่ 3 งาน ‘Natural Habitat’ มีวงเล็บบอกไว้ว่าจัดทุกปีช่วงกันยา-พฤศจิกายน ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า November ค่ะ

 

สรุป: ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่นั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโจทย์ในบางพาร์ทให้ทันสมัยขึ้น และเกลี่ยจำนวนข้อสอบในแต่ละพาร์ทเพื่อโฟกัสที่การใช้งาน และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังนั้นสำหรับเราๆ ที่ชินกับการสอบแบบเดิม ถ้าไปทำข้อสอบแบบใหม่จะรู้สึกว่ายากขึ้นแน่นอนค่ะ ดังนั้นใครสอบได้ตอนนี้รีบสอบเลย ก่อนที่รูปแบบจะเปลี่ยนไปนะคะ :)

 

ติว TOEIC เร็ว ไปสอบได้ไว กับ TOEIC Master Club

 •  เนื้อหาครบถ้วน + เทคนิคทำโจทย์จากประสบการณ์จริงของติวเตอร์
 • เริ่มเรียนจากพื้นฐาน ไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่รู้เรื่อง
 •  รับประกัน 750 คะแนน (ไม่ถึง สามารถนำผลคะแนนมายื่นเรียนซ้ำได้ฟรี!)
 • คอร์ส TOEIC Master Club สามารถเรียนเวลาไหน เมื่อไรก็ได้ เรียนได้ทั้งผ่าน Computer หรือมือถือ
 • พิเศษ! คอร์สเก็งศัพท์ TOEIC ออกบ่อย 500 คำ พร้อมฝึกฟังการออกเสียงแบบเจ้าของภาษา
 • ทดลองเรียนฟรี และสมัครเรียนคอร์ส Online ได้ที่ www.opendurian.com/toeic_master

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมัครสอบ TOEIC

 • เปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
 • ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,500 บาท (สำหรับการสอบแบบปัจจุบัน)
 • เปิดให้สมัครสอบ TOEIC แบบใหม่ (เดือนละ 1 ครั้ง) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
 • ขั้นตอนสำรองที่นั่งสอบ TOEIC
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทาง
  • โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 สำหรับสาขากรุงเทพฯ
  • โทร 053-241-273, 053-241-274, 053-241-275 สำหรับสาขาเชียงใหม่
 • แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ดังนี้
  • ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • วันที่และเวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
  • เบอร์ติดต่อ
 • สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ
  • นำเงินไปชำระค่าสอบ 1,500 บาท

ศูนย์สอบ TOEIC

 • ศูนย์สอบกรุงเทพฯ อาคาร BB Tower ชั้นที่ 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพ 10110  โทร 02-26067061 , 02-259-3990
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ อาคารนวรัตน์ ชั้นที่ 3 ถนนแก้วรัตน์  ซอย 3 เชียงใหม่ โทร 053-241-273, 053-241-274, 053-241-275

 

โดย พี่ไก่แจ้