จำแนกความเหมือน - ต่าง 3 ข้อสอบเด็กไทย : GAT/PAT O-NET และ วิชาสามัญ

เคลียร์ให้หายสับสน! รู้จักและเข้าใจข้อสอบก่อนเตรียมสอบ GAT/PAT O-NET และ วิชาสามัญ


คงคุ้นชื่อกันมาบ้างเเล้วสำหรับ GAT PAT วิชาสามัญ และ O-NET ซึ่งเป็นข้อสอบหลักสำหรับเด็กไทยในการใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

#DEK61 ที่กำลังจะสอบในปีการศึกษาหน้า และเด็กเตรียมสอบทุกคน พลาดไม่ได้สำหรับบทความนี้ เพราะเราจะจำแนกข้อสอบถึงความเหมือน-ความต่างของ 3 หน่อข้อสอบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยนี้ เคลียร์ให้หายสงสัยไปเลย

ก่อนจะเตรียมวางแผนการสอบ มาทำความรู้จักและเข้าใจลักษณะของข้อสอบกันก่อนดีกว่า

รู้เขารู้เรา ก็รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งยังไงล่ะ!

∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵

 • เริ่มที่ basic ก่อน ข้อสอบแต่ละชนิดคืออะไร มีไว้เพื่ออะไร

ข้อสอบ  วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
คือ..

- บริการการทดสอบจาก สทศ

- เพื่อเป็นการรองรับระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ทปอ. จึงได้มอบหมายให้  สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ   

- บริการการทดสอบจาก สทศ

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ 

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ

- การทดสอบระดับชาติ

-  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

   

 • แต่ละข้อสอบ เปิดสอบวิชาอะไรบ้าง

ข้อสอบ วิชาสามัญ  GAT/PAT O-NET
 วิชาที่เปิดสอบ

คณิตศาสตร์ 1

คณิตศาสตร์ 2

ภาษาไทย  

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ  

ฟิสิกส์  

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาศาตร์พื้นฐาน

GAT

 • ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา หรือ GAT เชื่อมโยง

 • ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือ GAT อังกฤษ

PAT

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์

 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

 • เเล้วใครเป็นคนออกข้อสอบกันนะ ?

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
ผู้ออกข้อสอบ อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ระดับมัธยมปลาย
 • จุดประสงค์ในการสอบล่ะ สอบไปเพื่อเอาคะแนนไปใช้ในระบบไหน

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
จุดประสงค์

- รับตรง

- กสพท.

- รับตรง

- แอดมิชชั่น

- แอดมิชชั่น

- เกณฑ์ขั้นต่ำ กสพท.

- ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับมัธยม

 • เจาะลึกข้อสอบเพิ่มหน่อย มีเวลาในการสอบเท่าไหร่บ้าง กี่คะแนน

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
เวลาในการทำ

วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

100 คะแนน

วิชาละ 3 ชั่วโมง

300 คะแนน

วิชาละ 2 ชั่วโมง

100 คะแนน

อยากฝึกทำข้อสอบดี ๆ มีเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย จัดไปที่ ตะลุยโจทย์กับ OpenDurian ฟรี!

 • คะแนนจากการสอบมีหมดอายุรึป่าว เก็บไว้ใช้ได้นานเท่าไหร่

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
อายุข้อสอบ

คะแนนใช้ได้ปีต่อปี

สมัครสอบใหม่ เมื่อปีหน้าจะใช้คะแนน
เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี!

สอบครั้งเดียวในชีวิตเมื่อจบ ม.6

คะแนนจะอยู่กับเราไปตลอด 

 • ต้องสมัครสอบยังไงบ้าง

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT 0-NET
การสมัครสอบ

สมัครด้วยตัวเองทางเว็บไซต์  

www.niets.or.th 

สมัครด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ 

 www.niets.or.th 

โรงเรียนเป็นผู้สมัครสอบให้

กรณีหากสอบเทียบเท่าจะต้องสมัครสอบเอง

 www.niets.or.th 

 • อยากรู้เรื่องการเลือกสนามสอบ

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
สนามสอบ

เลือกเขตที่ต้องการสอบ

จากนั้นทาง สทศ ระบุสนามสอบให้

เลือกสนามสอบเองได้ตามเขตและพื้นที่ที่ระบุ

เลือกเองไม่ได้

ทางสทศ เลือกสนามสอบให้

 • มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบยังไงบ้าง

ข้อสอบ วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET
ค่าใช้จ่าย

วิชาละ 100 บาท

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

วิชาละ 140 บาท

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ไม่มีค่าใช่จ่ายจ้าา

∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵

รู้เขา รู้เรา รู้จักข้อสอบเรียบร้อย ก็ถึงเวลาเตรียมสอบด้วยคอร์สติวเด็ด ๆ เปี่ยมคุณภาพ!

ติว GAT PAT 

PAT1 Hack : เตรียมสอบ PAT1 เลือกเนื้อหาเพื่อทำคะแนนตามเป้า เตรียมสอบให้ตรงจุด ทำชีวิตให้ง่ายขึ้น

GAT Hack Eng: เตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เรียนสนุก เทคนิคเพียบ  ทำโจทย์ได้โดยไม่ต้องแปล เก็บ 100+ 

GAT Hack เชื่อมโยงเตรียมสอบ : GAT พาร์ท เชื่อมโยง ทำโจทย์อย่างเป็นระบบ เก็บคะแนนเต็มไม่ยาก!!

ติว วิชาสามัญ

คอร์ส JET Math : เตรียมตัวสอบคณิต1 เตรียมสอบเน้นเทคนิคการทำโจทย์ให้เร็วทันเวลากับข้อสอบ speed test

ติว  O-NET

คอร์ส O-NET ไม่นก : เตรียมสอบ คณิต O-NET ทบทวนเนื้อหา พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบให้ไม่นก

∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵

โดย somopendurian