durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
เทคนิคเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 ฉบับเด็ก ม.1-2-3

เทคนิคเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 ฉบับเด็ก ม.1-2-3

หมดปัญหาอยากได้เกรด 4 วิชาภาษาอังกฤษ แต่เรียนไม่เข้าใจ เจอข้อสอบก็ไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไง ด้วยเทคนิคในการเรียน และตัวช่วยลับที่จะเปลี่ยนการเรียนภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้ง่าย และสนุกยิ่งขึ้น!

น้อง ๆ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษเท่าไรก็ทำข้อสอบไม่ได้ พอเห็นข้อสอบปุ๊บ สิ่งที่เคยเรียนในหัวกลับหายไปหมดเลย พออยากจะพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเพื่อให้เกรดวิชาภาษาอังกฤษของตัวเองดีขึ้น เชื่อว่ามีหลายคนที่ประสบปัญหาเดียวกันอยู่ วันนี้พี่ ๆ มีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 ฉบับเด็ก ม.1-2-3 มาฝากน้อง ๆ ไปดูกันเลย!

 

สารบัญ 

มาวัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเองกันก่อน

 

Portrait of a pensive young girl making notes

 

ก่อนที่เราจะเริ่มไปดูเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 นั้น เราจะต้องรู้ว่าระดับภาษาอังกฤษของตัวเองนั้นอยู่ในระดับไหน ซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเลือกใช้เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างถูกจุด พี่มีแบบทดสอบเล็ก ๆ มาให้น้อง ๆ ลองประเมินว่าระดับภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ในระดับใด น้อง ๆ ลองทายซิว่าโจทย์ข้อนี้ต้องตอบอะไร

 

    George ______ to Japan several times this year ______ he has a company in Tokyo.

  1. go, -         
  2. goes, but         
  3. went, or         
  4.  has been, because

 

Businessman sits at the airport and talks on the phone.

 

ข้อ 4. has been, because คือคำตอบที่ถูกต้อง เนื่องจากประโยคนี้พูดถึงประสบการณ์หรือสิ่งที่จอร์จเคยทำ โดยมีคำบ่งบอกจำนวนครั้งที่เคยทำคือ several times (หลายครั้ง) ดังนั้นจะต้องใช้ Present Perfect Tense ซึ่งมีโครงสร้างได้แก่ Subject (ประธาน) + has/have + V.3 และต้องใช้คำเชื่อม because (เพราะว่า) เพราะคำเชื่อมนี้ใช้เชื่อมเพื่ออธิบายเหตุผลของประโยคที่อยู่ด้านหน้า ดังนั้นตัวเลือกข้อ 1-3 จึงเป็นคำตอบที่ผิด

สำหรับน้อง ๆ ที่ตอบข้อ 1-3 แสดงว่ามีระดับภาษาอังกฤษอยู่ใน “ขั้นพื้นฐาน” หมายถึง น้องอาจจะยังมีพื้นฐานแกรมมาร์ภาษาอังกฤษที่ยังไม่แน่น และมีความสับสนในการเลือกใช้แกรมมาร์ในประโยคที่มีความซับซ้อน 

สำหรับน้อง ๆ ที่ตอบข้อ 4 แสดงว่ามีระดับภาษาอังกฤษอยู่ใน “ขั้นกลาง” หมายถึง น้องมีพื้นฐานแกรมมาร์ที่ดี เข้าใจการใช้งานของ Tense ในประโยคว่าจะต้องใช้ Tense ไหนเพื่ออธิบายหรือบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยทำ น้อง ๆ ที่มีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นนี้ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีมาก ๆ เลย ซึ่งข้อดีของการที่เรารู้จักระดับภาษาอังกฤษของตัวเองนั้นจะช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตรงไหน และพัฒนาไปอีกเท่าไหร่ เพื่อที่จะสามารถสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้ได้เกรด 4 หรือสอบเข้าม.4 โรงเรียนดังได้ เราไปดูกันต่อเลยว่าน้อง ๆ ในแต่ละระดับนั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง


 

ระดับการเรียนภาษาอังกฤษ

 

Woman run on stairs of books stacks to award on top concept of reading and knowledge help achieve goals success in education and career

 

คำถามถัดมาที่หลายคนสงสัยคือ แล้วเราต้องเก่งแค่ไหนถึงจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 หรือสอบเข้าม.4 โรงเรียนดังได้ ก่อนอื่นเลย เรามาทำความรู้จักระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกัน ซึ่งในบทความนี้ พื่ ๆ จะแบ่งระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ระดับ เรียงจากขั้นพื้นฐานไปขั้นสูงสุด ดังนี้

ระดับ 1 Beginner (ขั้นพื้นฐาน)

ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้สามารถใช้ประโยคที่มีแกรมมาร์ง่าย ๆ ขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้ Present Simple Tenses เข้าใจคำศัพท์ง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือสิ่งใกล้ตัว สามารถเข้าใจข้อความสั้น ๆ และเข้าใจสำนวนที่คุ้นเคยในการแนะนำตัว

 

ระดับ 2 Intermediate (ขั้นกลาง)

ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้สามารถใช้ประโยคที่มีแกรมมาร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมในการบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ Present Perfect Tense เข้าใจคำศัพท์ในหัวข้อที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ สามารถอ่านและวิเคราะห์บทความที่ไม่ยาวมากได้ และเข้าใจสำนวนหรือวลีที่คุ้นเคยในการต่อบทสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ระดับ 3 Advance (ขั้นสูง)

ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้สามารถใช้ประโยคที่มีแกรมมาร์ที่ซับซ้อน ละเอียดและชัดเจนในการอธิบายหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การใช้ Present Perfect Continuous Tense เข้าใจคำศัพท์ในหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ สามารถอ่านและวิเคราะห์บทความต้นฉบับที่มีความยาวได้อย่างเข้าใจ และใช้สำนวนหรือวลีในการต่อบทสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

ดังนั้นน้อง ๆ ม.1-2-3 ที่อยากสอบภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 หรือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง น้องจะต้องมีระดับความาสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ที่ ระดับ 2 Intermediate (ขั้นกลาง) ขึ้นไป น้อง ๆ ที่มีระดับภาษาที่ยังไม่ถึงขั้นดังกล่าว จะต้องมีระดับการเรียนภาษาอังกฤษโดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานแกรมมาร์ภาษาอังกฤษให้แน่น เพิ่มคลังคำศัพท์ในหัว ฝึกอ่านและวิเคราะห์บทความ และเรียนรู้สำนวนหรือวลีเพื่อไปใช้ในการต่อบทสนทนา ส่วนน้อง ๆ ที่อยู่ในระดับ 2 Intermediate (ขั้นกลาง) แล้ว น้องเพียงแค่ทบทวนแกรมมาร์ และเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น เพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ให้มากขึ้น ฝึกวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น และฝึกต่อบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สำนวนที่แปลกใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตอนนี้พี่คิดว่าน้อง ๆ คงพอจะรู้แล้วว่าตัวเองมีความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน และต้องพัฒนาความรู้ด้านไหนเพิ่มเติม ดังนั้นไม่รอช้า พี่จะพาน้อง ๆ ไปดูเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 กัน ไปดูกันเลย! 


 

เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 

 

Cute smart girl student showing perfect grade test results isolated on white background.

 

สำหรับน้อง ๆ ม.1-2-3 ที่อยากสอบภาษาอังกฤษให้ได้เกรด 4 หรือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง พี่มีเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาแชร์ให้น้อง ๆ ดูกัน มีทั้งหมด 6 เทคนิค ดังนี้

 

1. ไม่ใช่แค่ท่องจำ แต่เน้นเข้าใจ

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรียนผ่านการท่องจำเนื้อหา แต่น้อง ๆ ต้องเรียนโดยเน้นเรื่องการทำความเข้าใจเนื้อหา เพราะการทำความเข้าใจนั้นจะทำให้ความรู้ภาษาอังกฤษของน้อง ๆ อยู่ได้นานกว่าการท่องจำเพื่อนำไปสอบ ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องหาหนังสือหรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีการอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างประโยคเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

 

Young asia girl teenager with casual use laptop computer learn online write lecture notebook for final test in living room at house

 

2. ฝึกฝนแกรมมาร์ด้วยการแต่งประโยค

แกรมมาร์คือพื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ ม.1-2-3 ต้องฝึกฝน เพราะน้อง ๆ จะได้เจอทั้งในข้อสอบโรงเรียนและการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง โดยการฝึกฝนนั้นสามารถทำได้โดยการทบทวนเนื้อหาแกรมมาร์ที่เรียนมา จากนั้นฝึกแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างแกรมมาร์ที่เรียน ตัวอย่างเช่น ทบทวนเรื่อง Present Simple Tense และลองแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้าง Tense ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ เทคนิคนี้ยังช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนความรู้ด้านคำศัพท์ เพราะน้อง ๆ จะต้องหาคำศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการแต่งประโยคอีกด้วย

 

Close up women hand writing on notebook

 

3. โน้ตสรุปเห็นภาพรวม

การเรียนภาษาอังกฤษนั้น นอกจากที่จะต้องตั้งใจเรียนในห้องแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการทำโน้ตสรุปเนื้อหาภาพรวมของเรื่องที่เรียนมา เพราะวิธีนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนอีกครั้ง และทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น น้อง ๆ สามารถทำเป็นโน้ตสรุปเขียนเป็นหัวข้อ ๆ หรือ วาดแผนภาพ Mind Map (แผนผังมโนทัศน์) ตามความถนัดของน้อง ๆ ได้เลย

 

 Young creative woman drawing a mind map

 

4. ฝึกฝนด้วยการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคลัดที่ช่วยให้น้อง ๆ เรียนภาษาอังกฤษได้เกรด 4 เพราะว่าการฝึกฝนด้วยการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบนั้นจะช่วยให้เราได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ในแต่ละข้อ น้อง ๆ สามารถหาหนังสือหรือเว็บไซต์ที่มีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบให้ทำและต้องมาพร้อมกับเฉลยละเอียด น้อง ๆ จะได้เอาไว้อ่านทำความเข้าใจวิธีการทำโจทย์ในแต่ละข้อได้ โดยน้อง ๆ จะต้องหาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่น้อง ๆ สามารถฝึกฝนความรู้ในด้านแกรมมาร์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) การอ่านและวิเคราะห์บทความ (Reading) และการต่อบทสนาทนา (Conversation) เพราะการฝึกฝนความรู้ทั้ง 4 ด้านนี้เป็นการฝึกฝนที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่น้อง ๆ ม.1-2-3 จะได้พบเจอในโรงเรียนหรือการสอบเข้าม.4 โรงเรียนดังนั่นเอง  

 

Concept online testing, e-learning, examination on computer

 

5. เพิ่มคลังคำศัพท์ในหัว

คำศัพท์คือส่วนที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อเรารู้จักคำศัพท์มาก ก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นน้อง ๆ สามารถเริ่มต้นเพิ่มคลังคำศัพท์ในหมวดหมู่ที่มักออกสอบบ่อย และฝึกฝนการจำคำศัพท์ด้วยการจดคำศัพท์ลงไปในสมุดโน้ตเล็ก ๆ ที่สามารถพกพาได้ พร้อมทั้งเขียนหน้าที่ของคำ ความหมาย และตัวอย่างประโยค ซึ่งตัวอย่างประโยคนั้นจะช่วยให้น้อง ๆ ไม่ได้เพียงแต่จำความหมายและหน้าที่ของคำได้ แต่จะทำให้น้อง ๆ ใช้งานในประโยคได้อย่างถูกต้อง 

Closeup image of a woman writing on a blank notebook on the table

6. คอยทดสอบและรู้จักระดับตนเอง

ความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ ม.1-2-3 มักเจอในการสอบที่โรงเรียนและการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังนั้น ประกอบด้วยหลายด้านเช่น ความรู้ด้านแกรมมาร์ ความรู้ด้านคำศัพท์ ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์บทความ และความสามารถในการต่อบทสนทนา ดังนั้นเราควรหมั่นทดสอบตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ในระดับใด และมีความรู้ด้านไหนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพราะเมื่อเรารู้ว่าเราต้องพัฒนาด้านไหน เราจะได้เลือกฝึกฝนเพื่อพัฒนาได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

 

Toy blocks as increasing graph bar, infographic diagram, chart

 

น้อง ๆ ม.1-2-3 สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น ไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของตนเองได้เลย ซึ่งนอกจากน้อง ๆ จะคอยฝึกฝนและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการติดตามพัฒนาการความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองในแต่ละด้านว่ามีด้านไหนที่ทำได้ดีแล้ว หรือด้านไหนยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพราะการติดตามผลนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วภาษาอังกฤษเกรด 4 หรือการสอบเข้าม.4 โรงเรียนดังที่น้องหวังไว้จะไม่ไกลเกินเอื้อม! 


 

เก่งอังกฤษแบบเสกได้ อาจต้องใช้วิธีลัด

ขอแนะนำหนังสือ เก่งอังกฤษ ม.ต้น ผจญภัยในดินแดนเวทมนตร์ หนังสือที่มีการออกแบบมาเพื่อน้องๆ ม.ต้นโดยเฉพาะ ทั้งรูปแบบเนื้อหา ตัวอย่างประโยคที่เจอบ่อยในห้องเรียนและในข้อสอบ คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมแบบฝึกหัดที่ใช้ได้จริงทั้งการสอบวัดระดับ และการสอบเข้า ม.4 

 


 

1. รวมเนื้อหาครบทุกพาร์ทที่เด็กม.ต้นต้องรู้!

สอนเนื้อหาครบทั้ง 4 พาร์ททั้ง Grammar, Reading, Conversation และ Vocabulary พร้อมใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีภาพและตัวอย่างประกอบแบบจัดเต็ม

 

  • พาร์ท Grammar

เริ่มต้นด้วย Mind map เพื่อให้เห็นภาพรวมเนื้อหาของทั้งบท รวมทั้งในระหว่างการอ่านเนื้อหา จะมีกรอบเทคนิคลัดเพื่อช่วยในการจำ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ


 

  • พาร์ท Reading

สอนทำโจทย์อย่างเป็นสเต็ปพร้อมเทคนิคลัดในการทำโจทย์ และ Side vocab เพื่อให้เข้าใจบทความได้ดีขึ้น

 

  • พาร์ท Conversation

รวมศัพท์ หรือวลีที่เจอบ่อยในข้อสอบ พร้อมสเต็ป และเทคนิคไกด์ที่ช่วยไกด์ในการทำโจทย์

 

2. รวมแบบฝึกหัดทบทวนกว่า 380 ข้อ

รวมแบบฝึกหัดที่ช่วยรีเช็กความเข้าใจ และแนวโจทย์ที่เจอบ่อยในข้อสอบ O-Net และข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ซึ่งจะรวบรวมอยู่ทั้งในหนังสือ และบนเว็บไซต์ พร้อมเฉลยละเอียดให้ครบทุกข้อ

 

3. เห็นพัฒนาการในการเรียนได้ทันทีด้วย Dashboard

หลังจากการทำทดสอบในแต่ละบท จะสามารถเห็นพัฒนาการการเรียนได้ทันทีด้วย Dashboard ซึ่งจะเห็นพัฒนาการทั้งแบบแยกรายบท และแบบแยกพาร์ท เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นผลลัพธ์ของการเรียนได้แบบทันทีว่ายังต้องพัฒนาจุดไหน หรือทบทวนจุดไหนเพิ่มเติม

 

4. เรียนสนุกด้วยธีมท่องโลกเวทมนตร์

เพิ่มความสนุกให้เหมือนกับการได้ไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนตร์จากการเก็บ 13 ไอเท็มลับจากแต่ละบทเรียน ที่จะมีการแบ่งธีมตามห้องเรียน และบทเรียนสมมติจากโลกเวทมนตร์

 

5. เข้าใจขั้นสุดด้วยมินิคอร์ส by ครูเจ๊หยก

สรุปเนื้อหาพาร์ทแกรมมาร์ แบบกระชับเข้าใจง่าย พร้อมพาทำโจทย์อย่างเป็นสเต็ป และแทรกเทคนิคลัดให้แบบรายข้อ รวมกว่า 30 คลิป

 

6. พิเศษ!! ของแถมอัปสกิล

  • สมุดรวมศัพท์ 330 คำ

รวมคำศัพท์ที่เจอบ่อยในข้อสอบกว่า 330 คำ พร้อมแบ่งหมวดหมู่ในการจำให้จำง่าย และจำได้ไวยิ่งขึ้น โดยคำศัพท์แต่ละคำจะมีให้ครบทั้งคำแปล ชนิดของคำ และตัวอย่างประโยคเพื่อให้เห็นภาพในการใช้งาน นอกจากนี้ในสมุดรวมศัพท์ยังมีตาราง Checklist ช่วยรีเช็กการจำคำศัพท์

 

 

  • ไฟล์ PDF สรุปแกรมมาร์

สรุปแกรมมาร์ครบทุกเรื่อง สั้น กระชับ เข้าใจง่าย มาในรูปแบบของไฟล์ PDF พกพาสะดวก และสามารถทบทวนได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

ส่วนลดพิเศษหนังสือ เก่งอังกฤษ ม.ต้น ผจญภัยในดินแดนเวทมนตร์ 

สามารถสั่งซื้อหนังสือ เก่งอังกฤษ ม.ต้น ผจญภัยในดินแดนเวทมนตร์ ได้โดยใช้ส่วนลดพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเหลือเพียง 859.- เท่านั้นจากราคาเต็ม 990.- เพียงแจ้งโค้ด “OPENGE10” สิทธิ์มีจำนวนจำกัดรีบสั่งซื้อเลย!!!

 

สั่งซื้อผ่าน Inbox เพจ OpenDurian ม.ต้น คลิก

 

สั่งซื้อผ่าน Shopee ร้าน OpenDurian คลิก

 

 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถพูดคุยกับแอดมินเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่างนะคะ