อยากติดจุฬาฯ รอบแอดมิชชั่น ต้องได้กี่คะแนน

อยากติดจุฬาฯ รอบแอดมิชชั่น ต้องได้กี่คะแนน

อยากเรียนจุฬาฯ แต่พลาดรับตรง สู้ต่อไปข้างหน้ายังมีแอดมิชชั่นรออยู่

ข้อมูลทั้งหมดจากระเบียบการแอดมิชชั่นปี 2560 และสถิติคะแนน 3 ปี

ในปีการศึกษา 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับนิสิตผ่านทางระบบแอดมิชชั่นกลางทั้งหมด 1,761 ที่นั่ง 

พี่จะพาน้อง ๆ มาดูกันว่า #DEK60 ต้องมีเป้าคะแนนเท่าไหร่หากอยากแอดฯ ติด ซึ่งใครอยากแก้มือในการสอบ GAT PAT 2/60 ในเดือนมีนาคมนี้ ก็ยังทัน! 

มาเริ่มกันเลย

คณะทันตแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับ 10 คน ในปี 2558 ประกาศครั้งแรกรับ 10 คนเช่นเดียวกันแต่มีประการรับเพิ่มอีก 6 คน

คณะนี้คนที่จะสมัครต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้น

สัดส่วนคะแนนของคณะนี้คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT1 10% + PAT2 20%

แล้วเราควรได้คะแนนเท่าไหร่มาดูกัน

จากคะแนนที่ควรได้จะเห็นว่าไม่ง่ายเลย คะแนนทุกวิชาเยอะมากถ้าเทียบกับคะแนนเฉลี่ย แต่พี่เชื่อว่าน้อง ๆ ทุกคนทำได้ค่ะ ลองสู้ดูสักครั้ง

นอกจากคะแนนผ่านแล้วเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องผ่านด้วยนะ

 • หลังเรียนจบต้องเข้ารับราชการได้
 • มีการทำสัญญาว่าเมื่อเรียนจบต้องทำงานใช้ทุนอย่างน้อย 3 ปี
 • ที่สำคัญ คือ ต้องปราศจากโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนด้วย เช่น
  • ความพิการที่เป็นอุปสรรคในการเรียน
  • มีปัญหาทางจิต
  • โรคติดต่อ
  • ลมชักที่ควบคุมไม่ได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง ไตวายเรื้อรัง ติดสารเสพติดให้โทษ
  • ตาบอดสีรุนแรงทั้งสองข้าง
  • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ
  • หูหนวก หูตึง
  • อื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการเรียน

ถ้าเงื่อนไขไม่ครบยื่นไปก็เสียดายอันดับเปล่า ๆ นะจ๊ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเตรียมตัวถ้าสอบติดแล้ว 

คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียน 6 ปี ค่าเทอม เทอมละ 21,000 บาท ค่าเทอมเป็นแบบเหมานะคะ ไม่มีค่าหน่วยกิตแล้ว ส่วนถ้าอยากลงเรียนภาคฤดูร้อนก็ 5,250 บาทค่ะ

 

คณะเภสัชศาสตร์

ปี 2559 เปิดรับผ่านทางแอดมิชชั่น 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ เปิดรับ 105 คน และ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เปิดรับ 95 คน จำนวนที่รับในปีนี้นั้นเท่ากับจะนวนที่รับในปีที่แล้วหลังจากมีการประกาศรับเพิ่มแล้วพอดี

มีการระบุชัดเจนว่าต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ เท่านั้น!!

ทั้งสองสาขาใช้สัดส่วนคะแนนเหมือนกัน คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT2 40% 

และคะแนนต่ำสุดใกล้เคียงกัน งั้นเราดูตารางเดียวเลยใช้ได้ทั้งสองสาขานะคะ

เงื่อนไขเพิ่มเติมแม้ว่าในตารางจะเป็นการแนะนำคะแนน O-NET เฉลี่ย แต่นอกจากได้ตามนั้นแล้วยังมีเงื่อนไขอีกว่า คะแนน O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ ทุกวิชาอย่างน้อยต้องได้ 30 คะแนน วิชาไหนไม่ผ่านก็หมดสิทธิ์ไปนะจ๊ะ

 • ไม่ได้กำลังเรียนเภสัชอยู่ ยกเว้นของเอกชน
 • มีการตรวจร่างกาย เช่น การแยกแยะสี
 • ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
 • ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้าง

ข้อมูลสำหรับคนที่ติดแล้ว

 • ต้องทำสัญญาใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี ผิดสัญญาชดใช้เงิน 250,000 บาท
 • ลาออก ยุติหรือเลิกศึกษา ต้องชดใช้ปีการศึกษาละ 50,000 บาท
 • เรียน 6 ปี ค่าเทอม เทอมละ 21,000 บาท ไม่มีการจ่ายค่าหน่วยกิตเพิ่ม ถ้าลงเรียนภาคฤดูร้อน เทอมละ 5,250 บาท

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับ 80 คน ซึ่งน้อยกว่าที่เปิดรับปีที่แล้วถึง 80 คนด้วยกัน ลดลงครื่ง ๆ เลยทีเดียว

รับสายวิทย์เท่านั้น มีระบุเงื่อนไข ต้องเรียนวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 22 หน่วยกิต คณิตศาตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรนอกโรงเรียนก็สมัครได้เหมือนกันให้เทียบหน่วยกิตได้เลย

คราวนี้มาดูคะแนนกันค่ะว่าตั้งเป้าที่เท่าไหร่ดี คณะนี้ใช้สัดส่วนคะแนน GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT2 30%

และกำหนดขั้นต่ำ O-NET อังกฤษ คณิต วิทย์ ทั้ง 3 วิชาต้องได้อย่างน้อย 25 คะแนน

หลักสูตรนี้เรียนทั้งหมด 6 ปี ส่วนค่าเทอมก็เหมาจ่ายเทอมละ 21,000 บาทเหมือนกัน ภาคฤดูร้อนก็อัตราเดียวกัน 5,250 จ้าเห็นคะแนนแล้วจะเห็นว่าน้องคนไหนเกรดไม่ได้มากก็ยังมีทางสู้อีกเยอะเลย ขอแค่เราตั้งใจทำโอเน็ต GAT PAT ให้ดีก็พอแล้ว 

 

 

คณะสหเวชศาสตร์

ในปี 2559 เปิดรับทั้งหมด 4 สาขา คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับ 109 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด รับ 32 คน สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับ 40 คน และสาขาวิชารังสีเทคนิครับ 10 คน จำนวนที่ประกาศนี้เท่ากับการประกาศครั้งแรกของปี 2558 มีความเป็นไปได้ที่จะมีการประกาศรับเพิ่ม

เงื่อนไขของผู้สมัครก็ต้องเรียน สายวิทย์เท่านั้น มีระบุเงื่อนไข ต้องเรียนวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 22 หน่วยกิต คณิตศาตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรนอกโรงเรียนก็สมัครได้เหมือนกันให้เทียบหน่วยกิตได้เลย สำหรับหลักสูตรนอกโรงเรียนก็สมัครได้เหมือนกันให้เทียบหน่วยกิตได้เลย

สัดส่วนคะแนนที่ใช้เหมือนกันทุกสาขา คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT2 30%

หลักสูตรนี้เรียน 4 ปี ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 21,000 บาท ภาคฤดูร้อนก็เหมาไป 5,250 บาท เหมือนเดิมจ้า

 

ศึกษากันมาขนาดนี้แล้ว อย่าลืมแวะมาทำข้อสอบที่มีย้อนหลังมากถึง 10 ปีกันน้า กดที่ปุ่มด้านล่างเลย ! 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เปิดรับในปี 2559 ทั้งหมด 45 คน ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสายการเรียน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT2 30%

คณะนี้เรียน 4 ปี ค่าเทอม เทอมละ 21,000 บาท ภาคฤดูร้อนก็ 5,250 บาทคณะนี้สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในคะแนน PAT2 พี่แนะนำว่าทำ O-NET ให้ได้มาก ๆ แล้วทุกอย่างจะง่ายไปหมด หรืออีกทางคือทำ GAT ให้เกือบเต็มค่ะ คะแนนช่วยได้เยอะมาก

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์ในปี 2559 เปิดรับ 475 คน ในปีที่แล้วเปิดรับ 600 กว่าคน เพราะว่ามีการประกาศรับเพิ่มค่อนข้างเยอะ คิดว่าปีนี้ก็เช่นกัน

ทั้งหมด 17 สาขา และจะต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้น

ทุกสาขาใช้สัดส่วนคะแนนเดียววกันคือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT1 10% + PAT2 30%

และคะแนน O-NET ไทย สังคม อังกฤษ  คณิต วิทย์ ทุกวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 30 คะแนน

เนื่องจากคณิตวิทยาศาสตร์เปิดรับหลายสาขามาก พี่จะแบ่งคณะออกตามเป้าคะแนนที่จะต้องทำให้น้องดูเป็นกลุ่มย่อย ๆ นะคะ เริ่มที่กลุ่มแรกเลย

สาขาวิชาธรณีวิทยา และสาขาวิชาเคมีวิศวกรรม

สองสาขานี้เป็นสาขาที่คะแนนค่อนข้างสูงมาก สาขาวิชาธรณีวิทยาเปิดรับ 20 คน และ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม เปิดรับ 40 คน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

สาขาวิชาคณิตศาตร์ รับ 25 คน สาชาวิชาเคมี รับ 60 คน และสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร รับ 40 คน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาวัศดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 35 คน
สาขาวิชาชีววิทยา รับ 25 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ รับ 30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รับ 30 คน
สาขาวิชาชีวเคมี รับ 12 คน
สาขาวิชาวัศดุศาสตร์ รับ 40 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับ 17 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับ24 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ รับ 25 คน

สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาพฤษศาสตร์ และสาขาวิชาพันธุศาสตร์

สาขาวิชาสัตววิทยา รับ 5 คน สาขาวิชาพฤษศาสตร์ รับ 17 คน และสาขาวิชาพันธุศาสตร์ รับ 30 คน


คณะวิทยาศาสตร์เรียนทั้งหมด 4 ปี ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 21,000 บาท ลงเรียนภาคฤดูร้อนเทอมละ 5,250 บาท

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนจบ ม.ปลาย สายวิทย์ หรือมีหน่วยกิตวิทย์ครบตามที่ต้องการคือ ต้องเรียนวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 22 หน่วยกิต คณิตศาตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 9 หน่วยกิต 
สำหรับหลักสูตรนอกโรงเรียนก็สมัครได้เหมือนกันให้เทียบหน่วยกิตได้เลย สำหรับหลักสูตรนอกโรงเรียนก็สมัครได้เหมือนกันให้เทียบหน่วยกิตได้เลย 
นอกจากนี้นักเรียนสายอาชีพถ้าต้องการสมัครจะต้องจบประเภทช่างอุตสาหกรรม

ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับ ทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับ 80คน สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยาธรณี รับ 10 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ รับ 10 คน คณะนี้เป็นอีก 1 คณะที่ประกาศรับน้อย แต่จะมีการประกาศรับเพิ่มอีกครั้งค่อนข้างเยอะเรียกว่าแทบจะเพิ่มเป็นสองเท่าเลยล่ะ

สัดส่วนคะแนนรอบแอด GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 15% + PAT2 15% + PAT3 20% 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยาธรณี

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

ส่วนค่าเทอมของคณะนี้ก็เหมาจ่ายเทอมละ 21,000 บาทค่ะ และเรียนภาคฤดูร้อนก็ 5,250 บาทค่ะจากสาขาที่เปิดรับน้องๆ  หลายคนสงสัยว่าถ้าอยากเรียนโยธาล่ะจะทำยังไง ในรอบแอดนี้จุฬาฯ ยังไม่รับแยกสาขา น้อง ๆ ที่เข้าไปในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะสามารถเลือกสาขาได้อีกครั้งตอนขึ้นปีสองค่ะ คือเข้าไปเรียนก่อนดูว่าอยากเรียนสาขาอะไรแล้วค่อยเลือกจ้า

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์

ในปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมเปิดรับทั้งหมด 5 สาขา จำนวน 80 คน ไม่มีเงื่อนไขเรื่องสายการเรียน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT4 40%

สาขาวิชาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

 

โดยที่ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรเดียวที่เรียน 4 ปี สาขาวิชาอื่น ๆ จะต้องเรียนทั้งหมด 5 ปี

ค่าเทอมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ 21,000  บาท และภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

 

ถ้าน้องคนไหนมีข้อสงสัย อยากสอบถามเพิ่มเติม คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างได้เลยนะ 

 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะนี้เป็นคณะที่ประกาศจำนวนรับน้อยมาก ประมาณสาขาละ 10 คน แต่มักจะมีการประกาศรับเพิ่มเสมอ (น่าจะเกินจากรอบรับตรงได้จำนวนนิสิตไม่ครบตามต้องการ) เช่น ปีการศึกษา 2558 เริ่มแรกประกาศรับเพียง 50 คนเท่านั้น แต่มีการประกาศเพิ่มแต่ละสาขา รวมแล้วรับถึง 180 คน น้อง ๆ คนไหนที่เล็งคณะนี้ไว้อย่าหมดกำลังใจล่ะ

ของปีการศึกษา 2559 ประกาศรับ 5 สาขาสาขาละ 10 คนเท่านั้น แต่ก็เช่นเดิมมีการประกาศรับเพิ่มแน่ ๆ 

คณะมีทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน ทั้ง 3 หลักสูตรใช้เวลาเรียน 4 ปี

หลักสูตรบัญชีบัณทิต

หลักสูตรนี้มีสาขาเดียว คือ สาขาวิชาการบัญชี สอบเข้าหลักสูตรนี้ก็ได้เรียนสาขานี้แน่นอน

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มีทั้งหมด 5 สาขาวิชา แต่ว่าตอนเราเข้าปี 1 จะรับเข้าไปรวมกัน เราจะเลือกสาขาได้ทีหลัง โดยที่มีการพิจารณาจากเกรดที่ได้ในแต่ละวิชา ซึ่ง 5 สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ

 • สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการเงิน
 • สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

หลักสูตรสถิติศาสตร์บัญทิต

มีทั้งหมด 3 สาขาวิชา รับแยกกันทั้ง 3 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาการประกันภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

คะแนนที่ควรได้ สาขาวิชาสถิติ

คะแนนที่ควรได้ สาขาวิชาการประกันภัย

คะแนนที่ควรได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

 

นอกจากคะแนนที่ได้แล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีเงื่อนไขคะแนน O-NET 5 วิชา 

 • ภาษาไทย
 • สังคม
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

ทุกวิชาจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

ค่าเทอมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คือ 17,000 บาท ส่วนภาคฤดูร้อน คือ 5,250 บาท

 

 

เศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มีทั้งหมด 9 กลุ่มวิชา เป็นหลักสูตรเรียน 4 ปี

รับแอดมิชชั่นรวมกันทั้งหมด จะเลือกสาขาวิชาได้หลังจากที่เข้าเรียนไปแล้ว

ปีการศึกษา 2559 เปิดรับทั้งหมด 30 คน ซึ่งถือว่ารับน้อยลงพอสมควรเพราะปีที่แล้วแค่ประกาศรอบแรกก็รับ 50 คนแล้ว และประกาศรับเพิ่มอีก 35 คน ของปีนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะมีรับเพิ่มมั้ย

คะแนนที่ใช้ คือ  GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

คะแนนที่ควรได้

ค่าเทอมคณะเศรษฐศาสตร์ คือ 17,000 บาท และค่าเทอมภาคฤดูร้อน คือ 5,250 บาท

 

 

จิตวิทยา

คณะจิตวิทยา ในปี 2559 เปิดรับถึง 3 รูปแบบ โดยที่เราจะเลือกสมัครกี่รูปแบบก็ได้เพราะว่าแต่ละรูปแบบรับแยกกัน คือ ถ้าเราไม่ติดในรูปแบบที่ 1 อาจจะติดในรูปแบบที่ 2 ก็เป็นไปได้

รูปแบบที่ 1 เปิดรับ 40 คน

คะแนนที่ใช้ คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

คะแนนที่ควรได้

รูปแบบที่ 2  เปิดรับ 40 คน 

คะแนนที่ใช้ คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT2 30%

คะแนนที่ควรได้ 

รูปแบบที่ 3 เปิดรับ 20 คน

คะแนนที่ใช้ คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%

คะแนนที่ควรได้

เมื่อได้รับเข้าศึกษาแล้วก็จะเรียนรวมกันทั้งหมด โดยหลักสูตรนี้เรียนทั้งหมด 4 ปี

ค่าเทอมเทอมละ 21,000 บาท ค่าเทอมภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

 

ถ้ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเข้าคณะไหนดี คลิ๊กที่ปุ่มด้านบนเพื่อดูคลิปแนะแนวได้เลย

 

ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์เปิดรับ รูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2 ทุกหลักสูตรของคณะครุศาตร์ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี

รูปแบบที่ 1 แยกรับเป็นแต่ละสาขา

คะแนนที่ใช้ คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 20% + PAT5 30%

สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย รับ 10คน และสาขาวิชาธุรกิจศึกษา รับ 15 คน 

คะแนนที่ควรได้ คือ

สาขาวิชาประถมศึกษา รับ 15 คน 

คะแนนที่ควรได้คือ

โดยที่ เมื่อเลือกสาขาใดไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้

 

รูปแบบที่ 2 รับรวมกันทั้งหมด 20 คน

ตัวเลขที่ประกาศออกมาในปีนี้ก็เท่ากับปีที่แล้ว ของปีที่แล้วสุดท้ายมีการรับเพิ่มเป็น 106 คน

โดยมีให้เลือก

 • สอบคณิตศาสตร์ ใช้คะแนน    ถ้ายื่นคะแนนคณิตศาสตร์เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถเลือกได้ 5 สาขาวิชา
  1. สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาตร์)
  2. สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  4. สาขาวิชานอกระบบโรงเรียน
  5. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

ซึ่งถ้าต้องการเลือกวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เอกเดี่ยว คณิตศาสตร์ จะต้องจบ ม.ปลายด้วยแผน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

 • สอบวิทยาศาสตร์ ใช้คะแนน   ถ้ายื่นคะแนนวิทยาศาสตร์เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา
  1. สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาตร์)
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  3. สาขาวิชานอกระบบโรงเรียน
  4. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

ซึ่งถ้าต้องการเลือกวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เอกเดี่ยว คณิตศาสตร์ จะต้องจบ ม.ปลายด้วยแผน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

 • สอบภาษา ใช้คะแนน  ถ้ายื่นคะแนนภาษาเมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา
  1. สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  3. สาขาวิชานอกระบบโรงเรียน
  4. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

คะแนนที่ใช้ คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT5 20% + (PAT1 หรือ PAT2 หรือ PAT7) 20%

คะแนนที่ควรได้

 

 

อักษรศาสตร์

รอบแอดมิชชั่น คณะอักษรศาสตร์เปิดรับ 2 สาขาวิชาแต่ทั้งสองสาขาวิชาเปิดรับแบบพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (สอบ PAT1) 

 1. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ รับ 50 คน
 2. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับ 10 คน

คะแนนที่ใช้  GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

คะแนนที่ควรได้ สาขาวิชาอักษรศาสตร์

คะแนนที่ควรได้ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

ค่าเทอมคณะอักษรศาสตร์ เทอมละ 17,000 บาท ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

 

 

รัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับนิสิตผ่านระบบแอดมิชชั่นทั้งหมด 4 สาขาวิชา รวม 180 คน

โดยที่ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนที่ใช้ยื่น 

สาขาวิชาการปกครอง รับ 45 คน และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา รับ 45 คน สองสาขานี้ยังยื่นคะแนนเหมือนเดิม คือ 

คะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%

คะแนนที่ควรได้

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ45 คน

เป็นสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนคะแนนที่ต้องใช้คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT7 20%

ทำให้ไม่สามารถคาดเดาคะแนนที่จะเกิดขึ้นได้

 

สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์ รับ 45 คน 

เป็นสาขาที่รับรอบแอดมิชชั่นใช้คะแนนไม่เหมือนกันสาขาอื่น ๆ 

คะแนนที่ใช้ คือ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT1 20%

คะแนนที่ควรได้

ค่าเทอมคณะรัฐศาสตร์ เทอมละ 17,000 บาท ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

 

 

นิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนิสิตผ่านระบบแอดมิชชั่น 2 แบบ คือ สอบคณิต กับสอบภาษา แต่ไม่ได้รับหมดทุกภาษา 

ถ้าเลือกสอบภาษาที่ใช้ยื่นคะแนนแอดมิชชั่นได้ คือ

 • ฝรั่งเศษ
 • เยอรมัน
 • ญี่ปุ่น
 • จีน

โดยการเลือกสอบแต่ละวิชารับแยกกัน หมายความว่าเราจะยื่นคะแนนแอดมิชชั่นในคณะนี้มากกว่า 1 แบบ ก็ได้

สัดส่วนคะแนนที่ใช้

คะแนนที่ควรได้ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (รับ 60 คน คิดว่าน่าจะมีการประกาศรับเพิ่มปีที่แล้วรับเพิ่มอีก 91 คน)

คะแนนที่ควรได้ เลือกสอบฝรั่งเศษ (รับ 10 คน)

คะแนนที่ควรได้ เลือกสอบเยอรมัน (รับ 10 คน)

คะแนนที่ควรได้ เลือกสอบญี่ปุ่น (รับ 10 คน)

คะแนนที่ควรได้ เลือกชอบจีน (รับ 10 คน)

 

 

นิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 ให้ยื่นคะแนนได้ 3 แบบ คือ ยื่นคณิต ยื่น GAT ล้วน หรือยื่นภาษา โดยการยื่นคะแนนภาษานั้น ยื่นได้แค่ 4 ภาษา คือ

 • ฝรั่งเศษ
 • เยอรมัน
 • ญี่ปุ่น
 • จีน

โดยที่ รับคนที่ยื่นคะแนนคณิตศาสตร์ กับคนที่ยื่น GAT ล้วน แยกกัน แต่การยื่นคะแนนภาษาไม่ว่ายื่นภาษาอะไรจะนำมารวมกัน

ถ้าน้อง ๆ อยากเลือกอันดับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มากกว่า 1 อันดับ ก็จะต้องเลือกยื่นคะแนนคณิต 1 อันดับ และเลือกยื่นภาษามา 1 ภาษา เป็นต้น

เลือกสอบคณิตศาสตร์ รับ 15 คน

คะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 1 20%

คะแนนที่ควรได้

เลือกสอบ GAT ล้วน รับ15 คน

คะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%

คะแนนที่ควรได้

เลือกสอบภาษารับ 40 คน

คะแนนที่ใช้ GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 30% + PAT 7 20%

คะแนนที่ควรได้

หลังจากเข้าไปแล้วจะเลือกสาขาได้ 7 สาขา

 1. สาขาวิชาวารสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาการกระจายเสียง
 3. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 4. สาขาวิชาการโฆษณา
 5. สาขาวิชาวาทวิทยา
 6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 7. สาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ทุกสาขาวิชาใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี

ค่าเทอมเทอมละ 21,000 บาท ภาคฤดูร้อน 5,250 บาท

เห็นคะแนนกันไปแล้ว คะแนนรอบแรกใครยังไม่ถึง ยังเหลือรอบสองให้เก็บคะแนนอีกนะคะ อย่าเพิ่งท้อกันไปล่ะ

ใครหวังเก็บคะแนนรอบสอง ก็ลองดูคอร์สพวกนี้นะคะ พี่ว่าช่วยได้เยอะอยู่

PAT1 Hack คอร์สเตรียมสอบ PAT1 แบบทันใช้ เนื้อหาแน่น กระชับ ใช้เวลาน้อยได้แต่เนื้อเน้น ๆ 

GAT Hack: Eng คอร์สเตรียมสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ เรียนสนุก ใช้สอบได้จริง เน้นทำข้อสอบแบบไม่ต้องแปล

GAT Hack: เชื่อมโยง คอร์สเตรียมสอบ GAT พาร์ทเชื่อมโยง สอนการคิดอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดระหว่างทาง เก็บคะแนนเต็มไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป

โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน