durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
7 เรื่องเด่น ชีวะ ยังไงก็ออกสอบ

7 เรื่องเด่น ชีวะ ยังไงก็ออกสอบ

7 เรื่องเด่น ชีวะ ยังไงก็ออกสอบ

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า วิชา ชีววิทยา เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะและกว้างมากๆ แต่รู้หรือไม่ว่าในข้อสอบ 9วิชาสามัญ และ PAT2 มีเนื้อหาหลักๆที่เราสามารถเตรียมตัวครั้งเดียวแต่เก็บคะแนนได้ทั้ง 2 สนามสอบเลยนะ 7 เรื่องเด่น ชีวะ ยังไงก็ออกสอบนั้น จะมีเรื่องอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยดีกว่า

 

1) พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

กล่าวถึงสารพันธุกรรมในระดับโมเลกุล โครงสร้างแบบละเอียด การจำลอง DNA การสังเคราะห์โปรตีน รวมไปถึงเทคโนโลยีพันธุศาสตร์

 

2) ระบบนิเวศและประชากร

เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันเป็นแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง เช่น ประชากรศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ประเภทของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรสารในระบบนิเวศ มลภาวะ

 

3) การสังเคราะห์แสง

กระบวนการสร้างอาหารได้เองของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แสงเป็นตัวกระตุ้น ใช้รงควัตถุทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมี สิ่งที่ต้องรู้คือ ภาพรวมกระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยาใช้แสง ปฎิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ การหายใจแสง พืช(C3,C4,CAM) ปัจจัยมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

4) เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงกิจกรรมต่างๆได้ ใช้บ่งบอกถึงความเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น โครงสร้างพื้นฐานและหหน้าที่ของเซลล์ การเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้าออกเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์

 

5) ระบบประสาท

ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกระบบในร่างกาย รับและตอบสนองกับสิ่งเร้าภายนอก ควรเน้นไปที่ องค์ประกอบของเนื้อเยื่อประสาท ชนิดของเซลล์ประสาท การไซแนปส์ ระบบประสาทของมนุษย์

 

6) ระบบหมุนเวียนเลือด

นำสารต่างๆส่งไปให้ทั่วร่างกาย เช่น การลำเลียงสาร ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์ ความรู้เรื่องเลือด หมู่เลือดและการให้เลือด 

 

7) ระบบภูมิคุ้มกัน

เป็นระบบที่ประกอบด้วยเซลล์และอวัยวะที่มีการสร้างสารเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เรื่องที่ต้องรู้ คือ ประเภทระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการสร้างภูมิคุ้มกัน

 

เนื้อหาเยอะแบบนี้ ถ้าน้องๆกลัวอ่านไม่ทัน พี่มีตัวช่วยมาแนะนำ ไปทดลองเรียนฟรีที่ OpenDurain TCAS บุฟเฟต์ ติวกับติวเตอร์มากประสบการณ์ พร้อมเก็งข้อสอบแบบถูกจุด มีข้อสอบจริงให้ฝึกทำ ติวยาวไม่อั้นจนถึงสอบ ไปลองเรียนกันเลยยยย

 

 

โดย Kannika_Film