durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ภาษาไทย ตรงจุด เน้นที่ออกข้อสอบจริง ทำได้แม้ไม่แม่นหลักภาษา
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ภาษาไทย ตรงจุด เน้นที่ออกข้อสอบจริง ทำได้แม้ไม่แม่นหลักภาษา

ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย คือคอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาไทย ที่เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ ทำได้แม้ไม่แม่นหลักภาษา

เพราะ ก.พ. ภาค ก คือขั้นแรกสุดของการสอบเข้ารับราชการ มีโอกาสเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง ในการสอบ หากพลาดแล้วต้องรอแก้มือในปีถัดไป เวลา 1 ปี ที่ต้องรอถือเป็นเวลาที่นานพอสมควร อาจทำให้เราพลาดโอกาสหลายอย่าง

ก.พ. ภาค ก ในส่วนที่ 1 แบ่งเป็นคะแนนพาร์ทความสามารถทั่วไป 40 คะแนน และพาร์ทภาษาไทย 20 คะแนน เกณฑ์การผ่านต้องรวมกันได้ 60% ขึ้นไป แม้คะแนนวิชาภาษาไทยจะน้อยกว่า แต่ก็เป็นตัวช่วยทำคะแนนให้สอบผ่านได้ เพราะหากทำภาษาไทยได้เต็ม 20 คะแนน ทำความสามารถทั่วไปให้ได้เพียง 16 คะแนน ก็ผ่านส่วนที่ 1 แล้ว

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถครบทุกด้าน คอร์ส ก.พ. Hack จึงถูกออกแบบมาอย่างกระชับ ติวตรงจุด เน้นที่ออกสอบจริงๆ ผู้เรียนจะได้มีสมาธิอยู่กับข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างเต็มที่  ข้อสอบภาษาไทยจะเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมากกว่าหลักภาษา ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจละเลยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องจนเกิดความเคยชิน การสอนจึงเทคนิคที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจได้ง่าย มีหลักในการตอบข้อสอบทุกข้อได้แม้ไม่แม่นหลักภาษา

ก้าวแรกของการเข้ารับราชการ มีโอกาสเพียงปีละครั้ง เสริมความมั่นใจก่อนเข้าสอบเลย

บทเรียน ก.พ. Hack: ภาค ก ภาษาไทย

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล