คอร์ส KruKen TOEIC

คอร์สติว TOEIC ที่เนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วนที่สุด! การันตีด้วยดีกรี "เต็มแล้ว เต็มอีก" ของครูเคน!

สอนโดย 
 • ครูเคน โอเพ่นดูเรียน


 • 69 คลิป  12 ชม. 19 นาที
 • เรียนได้ 60 วัน


*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล

คอร์สนี้สำหรับ

 •   อยากติวแบบเข้มข้น
 •   เก็บเนื้อหาครบถ้วน
 •   เข้าใจ TOEIC แบบละเอียด
 •   ใช้ได้ทั้งปัจจุบันและแบบใหม่
 •   อยากเรียน Online
 •   เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
 •   เรียนเป็นระบบ
 •   การันตีผลคะแนน

"หากผมทำได้ คุณก็ต้องทำได้"

KruKen TOEIC คอร์สติว TOEIC ที่เนื้อหาครบที่สุด! ติวเข้มข้น แต่เข้าใจ มีเทคนิคช่วยเพิ่มคะแนน

สอนโดยครูที่ประสบการณ์แน่น สอบ TOEIC ได้ "เต็มแล้ว เต็มอีก" มากกว่า 30 ครั้ง!

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

 • เข้าใจ และรู้จักโครงสร้างหน้าตาข้อสอบ TOEIC ทั้งแบบปัจจุบัน และแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้เร็วๆ นี้
 • แม่นทุกเนื้อหา Grammar ออกสอบ TOEIC ไล่ตั้งแต่ง่าย ไปจนระดับ advanced
 • ได้เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC จริงครบทั้ง 7 พาร์ท (ทั้งแบบปัจจุบัน และแบบใหม่)
 • รู้แนวประเภทคำถามที่ออกสอบบ่อยในแต่ละพาร์ท จากประสบการณ์ตรงของครูเคน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้ง Grammar และการใช้งาน
 • ติวเข้มข้น เข้าใจง่าย เรียนได้จากที่บ้าน (ไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลา)
 • การันตีผลคะแนน*

เริ่มต้นอัพคะแนน TOEIC ได้วันนี้เลย! อย่ากังวลว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทำ เพราะ "หากผมทำได้ คุณก็ต้องทำได้"!

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

รายชื่อบทเรียนในคอร์ส KruKen TOEIC

Chapter 1: ภาพรวมคอร์ส และหน้าตาข้อสอบ TOEIC

 • เรียนคอร์ส KruKen TOEIC แล้วจะได้อะไรบ้าง?
 • เปรียบเทียบข้อสอบ TOEIC แบบปัจจุบัน และแบบใหม่
 • หน้าตาข้อสอบพาร์ท Listening Comprehension
 • หน้าตาข้อสอบพาร์ท Reading Comprehension

Chapter 2: Grammar ที่ออกสอบ TOEIC บ่อย

 • Grammar คืออะไร?
 • รู้จักโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ
 • Part of Speech (Part 1)
 • Part of Speech (Part 2)
 • หัวข้อ Grammar ที่ออกสอบ TOEIC บ่อย (Part 1)
 • หัวข้อ Grammar ที่ออกสอบ TOEIC บ่อย (Part 2)

Chapter 3: Word Families รู้จักศัพท์ให้รอบด้าน

 • Suffix คืออะไร? ทำไมต้องรู้!
 • ตัวช่วยสังเกต Noun (Noun Suffix)
 • ตัวช่วยสังเกต Adjective (Adjective Suffix)
 • ตัวช่วยสังเกต Adverb (Adverb Suffix)
 • ตัวช่วยสังเกต Verb (Verb Suffix)
 • แบบฝึกหัดเรื่อง Suffix 1
 • แบบฝึกหัดเรื่อง Suffix 2

Chapter 4: หน้าตา Verbs ที่ออกสอบ TOEIC

 • Finite Verbs คืออะไร?
 • Subject-Verb Agreement ประธานและกริยาต้องสอดคล้องกันยังไง?
 • Present Tenses (Tense กลุ่มปัจจุบัน)
 • Past Tenses (Tense กลุ่มอดีต)
 • Future Tenses (Tense กลุ่มอนาคต)
 • Passive Voice - เมื่อประธานถูกกระทำ
 • Modal Verbs คืออะไร?
 • If-Clause ประโยคเงื่อนไข 3 แบบ
 • โครงสร้างประโยคแบบ Subjunctive
 • Non-Finite Verbs คืออะไร?
 • Participial Phrases ที่ออกสอบ TOEIC
 • Gerund (V.ing) คืออะไร

Chapter 5: ประโยคย่อย 3 แบบ ออกสอบ TOEIC แน่นอน! (Subordinate Clauses)

 • อะไรคือ Clauses?
 • Adjective Clauses หน้าตาเป็นยังไง?
 • แบบฝีกหัด Adjective Clauses
 • Adverb Clauses หน้าตาเป็นยังไง?
 • แบบฝีกหัด Adverb Clauses
 • Noun Clauses หน้าตาเป็นยังไง?
 • แบบฝีกหัด Noun Clauses

Chapter 6: Pronouns ออกสอบ TOEIC

 • Personal Pronouns คืออะไร?
 • แบบฝึกหัด Personal Pronouns
 • Indefinite Pronouns คืออะไร?
 • แบบฝึกหัด Indefinite Pronouns

Chapter 7: รูปแบบคำเชื่อมในข้อสอบ TOEIC

 • วิธีใช้ Preprositions
 • แบบฝึกหัด Prepositions
 • Coordinating Conjunctions - เชื่อม 2 ฝั่งที่ "เท่ากัน"
 • Correlative Conjuntions - คำเชื่อม "มาเป็นคู่"
 • Subordinating Conjunctions - คำเชื่อม "ประโยคย่อย"
 • แบบฝึกหัด Conjunctions

Chapter 8: Grammar อื่นๆ ที่ออกสอบ TOEIC

 • การเปรียบเทียบแบบ "ขั้นกว่า" (Comparative)
 • แบบฝึกหัดการเปรียบเทียบ "ขั้นกว่า"
 • การเปรียบเทียบ "ขั้นสูงสุด" (Superlative)
 • แบบฝึกหัดการเปรียบเทียบ "ขั้นสูงสุด"
 • Causative Verbs: MAKE/HAVE/LET
 • Causative Verbs: EXPECT/GET/ALLOW/REQUIRE
 • แบบฝึกหัด Causative Verbs
 • ตะลุยโจทย์ Grammar ในพาร์ท 5 TOEIC #1
 • ตะลุยโจทย์ Grammar ในพาร์ท 5 TOEIC #2
 • ตะลุยโจทย์ Grammar ในพาร์ท 5 TOEIC #3
 • ตะลุยโจทย์ Grammar ในพาร์ท 5 TOEIC #4

Chapter 9: หน้าตาข้อสอบ TOEIC Part 6 - Text Completion

 • รู้จักข้อสอบ TOEIC: Part 6 และเทคนิคต้องรู้!
 • แบบฝึกหัด TOEIC: Part 6 (Text Completion)
 • TOEIC: Part 6 แบบเดิม vs แบบใหม่
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 6 แบบใหม่

Chapter 10: หน้าตาข้อสอบ TOEIC Part 7 - Reading Comprehension

 • รู้จักข้อสอบ TOEIC: Part 7 และเทคนิคต้องรู้!
 • แบบฝึกหัด TOEIC: Part 7 (Reading Comprehension)
 • TOEIC: Part 7 แบบเดิม vs แบบใหม่
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 7 แบบใหม่

Chapter 11: สิ่งที่ควรรู้! เกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC พาร์ทรูปภาพ (Part 1: Photographs)

 • โครงสร้างข้อสอบ และ Tenses & Passive Voice ที่เจอใน Part 1
 • เทคนิคช่วยเพิ่มคะแนนใน Part 1
 • ตัวอย่างรูปภาพที่ออกสอบใน Part 1
 • แบบฝึกหัดข้อสอบ TOEIC Part 1

Chapter 12: เคล็ดลับทำโจทย์! TOEIC Part 2 (Question-Response)

 • รูปแบบคำถาม Question-Response
 • คำถามแบบต่างๆ และคำถาม Wh-
 • เคล็ดลับถาม-ตอบ Yes/No และ Question Tags
 • เคล็ดลับทำคะแนน Choice Questions & Statements
 • คำถาม Wh- มีอะไรบ้าง?
 • แบบฝึกหัดถาม-ตอบ Yes/No และ Question Tags
 • แบบฝึกหัด Choice Questions & Statements

Chapter 13: เทคนิคพิชิตโจทย์! TOEIC Part 3 (Short Conversations)

 • รูปแบบข้อสอบ TOEIC Part 3
 • เทคนิคช่วยจำ! ทำคะแนน Part 3
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 3
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 3 (แบบใหม่) - ผู้พูด 3 คน
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 3 (แบบใหม่) - มีภาพประกอบ

Chapter 14: เทคนิคพิชิตโจทย์! TOEIC Part 4 (Short Talks)

 • รูปแบบข้อสอบ TOEIC Part 4
 • เทคนิคช่วยจำ! ทำคะแนน Part 4
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 4
 • ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 4 (แบบใหม่)