KruKen TOEIC

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ด้วยประสบการณ์สอน TOEIC มานานถึง 8 ปี และสอบ TOEIC ได้คะแนนเต็ม 990 มากกว่า 30 ครั้งของครูเคน คอร์สนี้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานน้อยก็สามารถเรียนได้ ครูเคนจะสอนตั้งแต่พื้นฐานพร้อมทั้งเจาะลึกเนื้อหาจนพร้อมสอบ การันตีคะแนนสูงถึง 750 คะแนน

  • ครูเคน โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส คอร์สติวครูเคน TOEIC เนื้อหาแน่น ออกสอบจริง การันตี 750 คะแนน

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ด้วยประสบการณ์สอน TOEIC มานานถึง 8 ปี และสอบ TOEIC ได้คะแนนเต็ม 990 มากกว่า 30 ครั้งของครูเคน คอร์สนี้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานน้อยก็สามารถเรียนได้ ครูเคนจะสอนตั้งแต่พื้นฐานพร้อมทั้งเจาะลึกเนื้อหาจนพร้อมสอบ การันตีคะแนนสูงถึง 750 คะแนน

  • ครูเคน โอเพ่นดูเรียน
นโยบายเรียนใหม่ฟรี

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
85 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
15 ชม. 54 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส KruKen TOEIC