TOEIC Mini Pretest

วัดพื้นฐานข้อสอบ TOEIC

พร้อมสอบ TOEIC แค่ไหน? ลองทำควิซดูเลย!

ข้อสอบวัดพื้นฐาน TOEIC

อยากรู้ใช่ไหม ว่าพร้อมสอบ TOEIC แค่ไหน? ลองทำข้อสอบชุด 10 ข้อนี้ดูเลย!

TOEIC Mini Pretest

คำแนะนำสำหรับช่วงคะแนนของคุณ

ข้อสอบ TOEIC Mini Pretest นี้มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะผสมโจทย์หลายรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง เพื่อให้ได้ลองทำดูว่าพื้นฐานเรามีมาก-น้อยแค่ไหน พร้อมจะไปเจอข้อสอบจริงหรือยัง?

ถ้าพร้อมแล้ว ลองไปทำกันเลย! (*อย่าลิมเปิดเสียงด้วยนะ)

คะแนนอยู่ในเกณฑ์


เฉลย