durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
ครูเดช O-NET สังคม ม.6
ติวสังคมพร้อมสอบ O-NET ทบทวนและทำแนวข้อสอบ อธิบายละเอียดยิบ !
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • ทบทวนเนื้อหาสังคมศึกษา ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาศาสนา ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาหน้าที่พลเมือง ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาภูมิศาสตร์ ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อประวัติศาสตร์ ม. ปลาย
 • ทำแนวข้อสอบ O-NET สังคม ม. 6
 • เพิ่มคะแนน O-NET สังคม ม.6
ครูเดช O-NET สังคม ม.6
ติวสังคมพร้อมสอบ O-NET ทบทวนและทำแนวข้อสอบ อธิบายละเอียดยิบ !

คอร์สครูเดช O-NET สังคม ม.6

คอร์ส "ครูเดช O-NET สังคม ม.6" เป็นคอร์สเรียนที่น้องๆ ม.6 และน้องๆ ม. ปลาย ชื่นชอบแน่ ๆ เพราะคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สที่ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์การสอบ O-NETเท่านั้นนะครับ แต่น้องๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ได้ทุกกลุ่มสาระเลย และอย่างที่น้องๆ ทราบดีว่า วิชาสังคมเป็นวิชาที่เครียดอยู่พอสมควร เพราะไหนจะเนื้อหามาก,ไหนจะสาระที่มีมากถึง 5 สาระ ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา, ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, หน้าที่พลเมือง  แต่ละหัวข้อก็หินๆ ทั้งนั้น และการที่น้องๆ เลือกเรียนคอร์สนี้กับครูเดช ก็จะทำให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมและทบทวนความจำเนื้อวิชาสังคมได้อย่างเข้าใจง่าย 

ในคอร์สเรียนนี้ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาจาก 5 กลุ่มสาระ พร้อมทริปชวนจำมากมาย และยังพาน้องๆ ตะลุยข้อสอบ และพาท่องโลกกว้างที่หาไม่ได้จากตำราเรียน ได้เปิดโลกทัศน์ สนุก และคลายเครียด 
 

บทเรียนในคอร์สประกอบ 5 กลุ่มสาระ ดังนี้

1.ศาสนา   

 • เนื้อหาสรุปศาสนาเบื้องต้น ม.ปลาย  

 • สรุปเนื้อหาศาสนาพุทธและหลักธรรม 1

 • สรุปเนื้อหาศาสนาพุทธและหลักธรรม 2


2.หน้าที่พลเมือง 

 • ความรู้พื้นฐานหน้าที่พลเมืองประกอบด้วยเนื้อหาสังคมวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • การเมืองการปกครองประกอบด้วยเนื้อหารูปแบบการเมืองการปกครองของไทย,เนื้อหารูปแบบการเมืองการปกครองสากลและกฎหมายแพ่ง-อาญา

3.เศรษฐศาสตร์ 

 • ระบบเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,เนื้อหาอุปสงค์-อุปทาน สินค้าและบริการและเนื้อหาระบบเศรษฐกิจและรูปแบบตลาด
 • นโยบายการเงินการคลัง ประกอบด้วย สรุปเนื้อหานโยบายการเงินและการคลังของรัฐ และ สรุปเนื้อหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
 • เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์

4. ภูมิศาสตร์ 

 • ภูมิศาสตร์เบื้องต้นประกอบด้วยเนื้อหาเครื่องมือและเทศโนโลยีทางภูมิศาสตร์
 • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยเนื้อหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย,ภูมิศาสตร์โลก,ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและภัยพิบัติ

5.ประวัติศาสตร์ศาสตร์ 

 • พื้นฐานประวัติศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานประวัติศาสตร์,เวลาทางประวัติศาสตร์และการหาศักราช
 • ประวัติศาสตร์ไทยประกอบด้วยสรุปเนื้อหายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย 1 , ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย 2
 • ประวัติศาสตร์สากลประกอบด้วยสรุปเนื้อหายุุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

 

โดยในแต่ละหัวข้อ จะมีข้อสอบตะลุยโจทย์ให้น้อง ๆ
ได้ลองทำกันด้วย

 

บทเรียน ครูเดช O-NET สังคม ม.6

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • ทบทวนเนื้อหาสังคมศึกษา ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาศาสนา ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาหน้าที่พลเมือง ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อหาภูมิศาสตร์ ม. ปลาย
 • สรุปเนื้อประวัติศาสตร์ ม. ปลาย
 • ทำแนวข้อสอบ O-NET สังคม ม. 6
 • เพิ่มคะแนน O-NET สังคม ม.6