Office English Conversation

วิดีโอแนะนำคอร์ส

Office English Conversation เหมาะกับคนทำงาน เน้นการฝึกพูด ให้สื่อสาร ใช้งานได้จริงๆ

  • ครูเบิร์ด โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส Office English Conversation

วิดีโอแนะนำคอร์ส

Office English Conversation เหมาะกับคนทำงาน เน้นการฝึกพูด ให้สื่อสาร ใช้งานได้จริงๆ

  • ครูเบิร์ด โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
74 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
5 ชม. 30 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส Office English Conversation